Wat de ISO certificering van Centix betekent voor u…

“Informatieveiligheid gaat ook over continuïteit, beschikbaarheid van de software en integriteit van de data"

Voor uw klanten wilt u kwaliteit en veiligheid waarborgen. Dat zijn twee sleutelwoorden, die ook voor Centix erg belangrijk zijn. Centix is niet voor niets ISO gecertificeerd voor de ISO 27001 en ISO 9001 kwaliteitsmanagement. Wat is dat en wat is nu hiervan de meerwaarde voor u als (toekomstige) Centix klant?

ISO 27001: Veiligheid en continuïteit

Bij Centix houdt ISO certificering in dat we zowel kwaliteit als veiligheid van processen willen waarborgen. Dat doen we al jaren, maar met de ISO is het meer gestructureerd. Centix Security Officer Wilbur houdt zich dagelijks bezig met de ISO 27001: “Dit gaat om informatieveiligheid. Doordat we gecertificeerd zijn, mogen klanten van ons verwachten dat hun data veilig is bij ons. Hiervoor heeft Centix de standaard voor bepaalde regels en procedures verhoogd naar de internationale standaard voor informatieveiligheid. Als Security Officer ben ik er om te controleren of het functioneert, wordt nageleefd en om verslaglegging hiervan te doen. Wordt er tijdens een controle een afwijking geconstateerd, dan zorg ik ook dat er een corrigerende maatregel wordt getroffen.” 

Wat merken klanten?

Als het goed is NIKS! Security Officer Wilbur: “Mensen denken altijd dat informatieveiligheid met datalekken te maken heeft, maar het gaat ook over continuïteit, beschikbaarheid van de software en integriteit van de data. Als de software niet beschikbaar is, kan de klant niet werken. Centix zorgt voor continuïteit, zodat de klant altijd kan doorgaan.”

ISO 9001: Kwaliteitsgaranties met sterren!

Centix legt de lat al jaren hoog. Sinds 28 september 2022 is Centix ISO 9001 gecertificeerd. Alexander is kwaliteitsmanager. In die hoedanigheid bewaakt hij het kwaliteitsmanagementsysteem. Hij bewaakt en monitort processen organisatie breed. “Maandelijks bespreken wij met de afdelingen wat de resultaten zijn. Afhankelijk van de resultaten kijken we of we samen dingen moeten verbeteren. Daarin zorg ik ervoor dat er een verbeterplan moet komen. Mochten er klachten zijn, dan is het de taak aan mij om te analyseren waar het vandaan komt, en om te bekijken welke kansen we hebben om daarin verbetering aan te brengen. Zo werken we continu aan het verbeteren van onze dienstverlening en het verhogen van de klant tevredenheid.” 

Wat merken klanten?

Alexander: “Centix was altijd al bezig met kwaliteit en het beantwoorden aan klantwensen. Het enige dat veranderd is, dat we er systematiek in hebben. Nieuw is de enquête die klanten krijgen, nadat ze door de supportafdeling geholpen zijn. Daarin kunnen ze een cijfer geven op hun ervaring met support. De doelstelling is vier van de vijf sterren. We staan gemiddeld op 4,5.”