Waarom goed materieelbeheer voor Brandweer Twente van levensbelang is…

“Belangrijk is dat onze brandweercollega’s van zo veilig mogelijk materiaal worden voorzien”

Om al het brandweermateriaal van de 14 gemeenten van Veiligheidsregio Twente te kunnen beheren, maakt Brandweer Twente gebruik van Centix. Coördinator Onderhoud & Techniek Tom Steentjes vertelt welke kwaliteitsslagen ze met Centix hebben gemaakt: “We werken met Centix om ervoor te zorgen dat onze collega’s veilig kunnen werken.” 

 

Het team Onderhoud & Techniek van Brandweer Twente is verantwoordelijk voor het inkopen, keuren, opbouwen, onderhouden, repareren en afstoten van alle voertuigen en het materieel voor de 29 kazernes van Brandweer Twente. Daarnaast keurt en onderhoudt het team ook de materialen van het oefencentrum; de Twente Safety Campus (TSC). Circa 8000 objecten heeft het team te onderhouden en keuren. Dat zijn de voertuigen en de daarop aanwezige bepakking die door de brandweer bij incidenten gebruikt worden. Het team is hier dagelijks mee bezig in de eigen werkplaatsen op drie kazernes in Enschede, Hengelo en Almelo. Tom: “Het grootste voordeel voor ons is dat we nu met Centix onze keurings- en onderhoudswerkzaamheden volledig digitaal kunnen doorlopen. Belangrijk is dat onze brandweercollega’s van andere hulpverleningsregio’s zo veilig en betrouwbaar mogelijk materiaal worden voorzien, zodat ze op een professionele- en slagvaardige wijze de incidenten in Twente kunnen bestrijden.”

Situatie vóór Centix: Keuren op papier

Sinds 2013 is de brandweer in Twente geregionaliseerd. Vanaf dat jaar zijn daarmee de 14 gemeenten in één veiligheidsregio samengevoegd. Daarmee bestaat Brandweer Twente in 2023 dan ook 10 jaar. Om al het materiaal van de brandweer uit deze 14 gemeenten goed te kunnen beheren is in het verleden al een assetmanagementsysteem aangeschaft. Dit systeem is tot juli 2021 gebruikt. Alle materialen stonden in dit systeem en waren voorzien van ‘tags’. Tom Steentjes vertelt: “Het keuren deden we hierbij tot voor kort nog op papier. Vanaf 2021 hebben we besloten om ons materiaalbeheer onder de loep te nemen en waar mogelijk verschillende kwaliteitsslagen door te voeren. We zijn bijvoorbeeld aan de slag gegaan met het creëren van eenheid in het materiaal van Brandweer Twente. Dit resulteerde in gelijke voertuigen met dezelfde bepakking. Dit heeft voordelen voor het aanschaffen, maar ook onderhouden en beheren van de materialen. Ditzelfde geldt voor het opleiden en vakbekwaam blijven van onze collega’s. Het aanschaffen en implementeren van Centix was één van de kwaliteitsslagen.”

Oplossing van Centix: Eenvoudig te analyseren

Brandweer Twente koos ervoor om Centix Online in te zetten om zo de keurings- en de onderhoudswerkzaamheden volledig digitaal te kunnen doorlopen. Hiermee kan de Brandweer een goede keurings- en onderhoudshistorie opbouwen van de materialen. “De historie registreerden we ook in ons vorige systeem ook”, zegt Tom. “Door het keuren op papier was deze niet eenvoudig te analyseren. Met Centix is het eenvoudiger om de gewenste informatie sneller te analyseren. Dit samen met het eenvoudig inlezen van de NEN 3140 keuringen met de PAT-tester scheelt ons veel tijd.” Om bij het keuren en onderhoud van het materiaal direct de gewenste informatie te kunnen inzien, maakt Brandweer Twente gebruik van de QR-code stickers van Centix. “Een voordeel hiervan is dat je die eenvoudig met je smartphone of tablet kunt scannen. Zo hebben we direct inzage in de gegevens en hebben we hiervoor geen speciale uitleesapparatuur meer nodig”, aldus Tom. De werkzaamheden op de werkplaatsen worden uitgevoerd in de aanvullende planningsmodule van Centix. Met de planningsmodule kan de Brandweer beter grip krijgen op de workflow en in te plannen werkzaamheden. 

Voordelen/ Resultaten met Centix: in Control

 • Doordat de keurings- en de onderhoudswerkzaamheden bij Brandweer Twente volledig gedigitaliseerd zijn, heeft de brandweer:
  + beter inzicht (door kleurengebruik in Centix) of er op korte termijn keuringstermijnen verstrijken.
  + een goede keurings- onderhoudshistorie van de materialen.
  + de mogelijkheid om sneller en eenvoudiger de gewenste informatie te analyseren.
 • Het digitaal keuren, maakt het uitvoeren van de werkzaamheden een stuk eenvoudiger, want:
  + keuringen kunnen eenvoudiger op de smartphone of tablet gedaan worden in plaats van op papier. .
  + het inlezen van de NEN 3140 keuringen met de PAT-tester scheelt de Brandweer veel tijd.
 • Door inzet van de QR-code stickers van Centix kon de brandweer voor een groot gedeelte afscheid nemen van dure uitleesapparatuur en speciale ‘tags’. De QR-codes:
  + zijn eenvoudig te scannen met de smartphone of tablet en zorgen daarmee voor directe inzage in de benodigde gegevens.
 • De planningsmodule (als aanvulling op Centix Online) zorgt ervoor dat de Brandweer een centrale planning kan realiseren, waarin de werkzaamheden van de verschillende werkplaatsen zijn in te zien. Tom: “Daarmee hebben we een totaal overzicht voor het team wat betreft werkzaamheden. Bijkomend voordeel is dat dit de Brandweer helpt met workload management (hoeveelheid werk in welk tijdbestek).”
  Hierdoor:
  + ontstaat er inzicht in de planning en weten ze welke voertuigen voor welke periode in de werkplaats gepland zijn voor de bumper-tot-bumper-keuring.
  + is er meer grip op openstaande werkorders per voertuig en nog te plannen werkzaamheden.
"Is het nodig om een voertuig vaker naar binnen te halen voor onderhoud gezien het frequentere gebruik? Daar kunnen we in de toekomst meer op gaan sturen. Met Centix zijn we in control."
Tom Steentjes van Brandweer Twente
Benieuwd hoe u uw materieelbeheer efficiënter maakt binnen uw veiligheidsregio of hulpverleningszone?
Vraag dan gratis en vrijblijvend een demo account aan!