Onderhoud en inspecties

Het uitvoeren, beheren en registreren van onderhoud- en inspecties is in Centix eenvoudig. Of het nu gaat om opleveringen en inspecties in opdracht van derde partijen, of om het onderhouden en keuren van eigen bedrijfsmiddelen. Maak gemakkelijk onderhoud en inspectieplannen aan.

 

Beheer de inspectie intervallen en laat uw inspecteur op de juiste locatie en tijd eenvoudig via de Mobile app het materieel, gereedschap of installaties inspecteren. Maak gebruik van de standaard rapportages van Centix voor de certificaten.

Materieel- en objectbeheer

Onderhoud- en inspectieplannen

Dankzij de flexibele opzet van de onderhoud en inspecties is Centix zeer breed inzetbaar. Bijvoorbeeld in de woningbouw en het beheer en onderhoud van vastgoed. En van relatief eenvoudige elektrotechnische en werktuigbouwkundige apparaten, gereedschappen en materieel tot en met complexe industriële installaties. Maar ook op het gebied van luchtkwaliteit, ziekenhuisbedden, voedsel, hygiëne, speel en klimtoestellen, etc. 

Standaard onderhoud- en inspectieplannen

Centix heeft de laatste onderhoud- en inspectieplannen beschikbaar voor zijn klanten. De beschikbare onderhoud- en inspectieplannen kunnen worden geïmporteerd in Centix. Van ladder en valharnas tot aanhangwagen of handpallettruck. Van afkortzaag en aggregaat tot slijpmachine of schaftkeet. Maar u kunt zelf ook uw eigen onderhoud- en inspectieplan samenstellen. Maar heeft u liever maatwerk voor uitgebreidere of complexe onderhoud- en inspectieplannen? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Beheer van onderhoud- en inspectie plannen

Met Centix Online Basis heeft u al flexibele mogelijkheden om onderhouds- en inspectieplannen te koppelen aan de objecten die u beheert. Per object of Objecttype is het mogelijk een plan te koppelen. Dit scheelt handeling en zijn uw nieuwe objecten altijd verzekerd van geldig OI-plan. Stel een interval in op basis van de NEN-normering of staat van het object. Wijzig gemakkelijk zodat u altijd over een up-to-date OI-plan beschikt.

Maatwerk

Centix biedt flexibele mogelijkheden waarin inspecties volledig op maat te definiëren zijn. Dit kunt u zelf doen of laten uitvoeren door een van onze specialisten. Als basis kunnen geldende normen en richtlijnen dienen, zoals NEN-normen, maar ook eigen interpretaties van normen of zelf opgestelde criteria. De inhoud van de inspectie wordt opgebouwd door deze normen, richtlijnen en criteria te vertalen naar een set van vragen.

Onderhoud- en inspecties

Het inplannen, uitvoeren en verwerken van onderhouds- en inspecties is in Centix geïntegreerd met objectbeheer en diverse workflow-modules. Voor elk individueel object of voor iedere locatie die u in Centix beheert, kunt u één of meer onderhouds- of inspectieplannen (in Centix OI-plannen genoemd) definiëren.

“Gemak dient de inspecteur”

Inzetbaarheid

Vanzelfsprekend draait het om het beheer van de OI-plannen, het verwerken van de gegevens in de database en het maken van rapportages. Inspecties of onderhoudsactiviteiten kunnen gemakkelijk ingepland worden met een werkbon. De inspecteur hoeft alleen de beschikking te hebben over een tablet, mobiel of PDA. Daarmee behoort het inspecteren ‘op papier’ definitief tot het verleden. Voor inspecteurs biedt dit een groot aantal voordelen. Centix vervangt checklisten door een eenvoudige gebruikersinterface, die de inspecteur met kleuren (groen, rood en zwart) logische en overzichtelijk door de inspectievragen heen leidt. Tevens is de applicatie zodanig ingericht, dat de inspecteur slechts minimaal gegevens hoeft in te typen. Bovendien kan de inspecteur ter ondersteuning uitgebreide helpinformatie en ondersteunende documenten, zoals tekeningen en schema’s aanroepen.

Structuur van onderhoud en inspecties

De functionaliteit van onderhoud en inspecties in Centix kent meerdere fasen. Deze structuur is opgebouwd in voorbereiden, inspecteren, verwerken en rapporteren.

 

Voorbereiden

In Centix is het voorbereiden of plannen van een inspectie niet noodzakelijk. Omdat alle intervallen en procedures in de database staan vastgelegd, krijgt de gebruiker vanzelf de melding om de taak uit te voeren.

 

Inspecteren

Inspecties kunnen worden uitgevoerd met behulp van de Mobile app, beschikbaar voor zowel tablets als mobiel. De inspecteur kan dan op ieder moment teruggevallen op inspectieprocedures en normen, die in het kennissysteem zijn vastgelegd. Dit stelt hem in staat om ‘spontane keuringen’ toe te voegen van gereedschap en/of installaties, die vooraf nog niet bekend waren.

 

Verwerken

Tijdens het verwerken van de inspecties kunt u diverse deelinspecties samenvoegen tot één inspectie. Daarmee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld tijdens een bouwproces een aantal deelinspecties uit te voeren, zonder daarbij in een administratieve rompslomp te belanden.

 

Rapporteren

Met de geïntegreerde rapporteditor zijn razendsnel rapporten te produceren in standaardformaten zoals PDF. Voor het opstellen van de rapportages kunnen de gegevens uit bijna alle velden van de database worden gebruikt. Tevens kunt u in de editor rapportages in de eigen huis-stijl en rapportagestijl opmaken. Daarnaast biedt het systeem diverse mogelijkheden voor het samenstellen van managementrapportages.

 

Hergebruik gegevens

Gegevens uit de inspecties kunnen als basis dienen voor nieuwe inspecties. Zo is het mogelijk om op een eenvoudige manier een her-inspectie uit te voeren (gebaseerd op vragen met het antwoord fout).

Inspectie-interval

Een belangrijk onderdeel van een OI-plan is de inspectie-interval. Dat is de tijd tussen twee inspecties of onderhoudsbeurten. In een OI-plan kan een standaard interval worden ingesteld. Deze standaard wordt overgenomen bij het koppelen van de OI-plan aan een object.

 

Als een installatie of gereedschap bijvoorbeeld meer dan gemiddeld of in een gevaarlijke omgeving wordt gebruikt, is een hogere inspectiefrequentie op zijn plaats. Anderzijds kan een risico-inventarisatie en –evaluatie aanleiding zijn om het interval te verlengen of te verkorten.

Geautomatiseerde meting NEN3140

Metingen die worden verricht met een meetinstrument zijn als stap op te nemen in een Onderhoud- en inspectieplan. U kunt hierbij kiezen uit een standaardlijst van testapparaten die Centix ondersteunt.

 

Meetgegevens zijn zowel rechtstreeks als indirect in Centix te laden. Het rechtstreeks overbrengen van gegevens vindt bijvoorbeeld plaats via de seriële poort van de computer. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld wanneer uw inspecteurs van huis uit werken en niet dagelijks naar kantoor komen, dan zijn de meetgegevens ook op te slaan in een CSV-file.

 

Wanneer de meetgegevens zijn geladen en Centix het opgemeten object herkend, dan worden de meetgegevens automatisch bijgewerkt. Het is dan mogelijk om keurings- of inspectiecertificaten te genereren.

Sterk in elektrotechnische inspecties en keuringen

Krijg een demonstratie van onze software en zie wat Centix Online kan betekenen voor uw organisatie.

Mobiele apps

Centix biedt mobiele apps aan voor zowel het aansturen, beheer en de uitvoering van onderhouds- en inspectie werkzaamheden. De functionaliteit voor onderhoud en inspecties is naast de Centix Web, ontwikkeld voor de Mobile-interfaces. Voor de aansturing is de Centix Work Order app ontwikkeld. Hierin kunnen monteurs en/of inspecteurs ingepland worden en inspecties uitvoeren met behulp van de werkbonnen. Voor het beheer van uw materieel, gereedschap of installaties en de uitvoering van onderhoud en inspecties gebruikt u de Mobile App.

Centix Mobile

Met Centix Mobile kun je assets zoals gereedschap, materieel, machines en installaties onderhouden, door bijvoorbeeld onderhoud en inspecties uit te voeren. Ook is mogelijk om de assets te verplaatsingen en historie op te vragen. Het is de App die door uw gehele organisatie en uw klanten gebruikt kan worden.

Centix Mobile

Rapportages

Een van de grootste voordelen van het beheer van onderhoud en inspecties in Centix is de snelheid waarmee automatisch rapportages te genereren zijn. Deze kunnen tijdens een project als tussenrapportage of na een project vanuit de database worden gemaakt. Daarbij is het zeer eenvoudig om op meerdere niveaus te rapporteren, zoals managementrapporten of advies voor corrigerende maatregelen. De rapporteditor levert de gebruiker niet alleen een enorme besparing op bij het opstellen van rapporten, ook de levertijd van rapporten aan derden wordt drastisch ingekort. Mogelijkheden zoals het samenstellen van inspectiecertificaten in PDF worden ruim ondersteund.

Certifcaten

Wij hebben veel standaard onderhoud- en inspectieplannen en bijbehorende rapporten voor zowel visuele als elektrische keuringen. Hieronder staat een certificaat welke gegeneerd is met een standaard Centix inspectie van een bouwladder.