Materieelbeheer met Centix

Centix biedt iedere gewenste oplossing voor materieelbeheer. Van klein tot groot en van eenvoudig tot complex. Het is de software met vele modules voor een breed scala aan toepassingen.

 

Een belangrijke trend in de bouwsector is het steeds nauwer op elkaar afstemmen van de verschillende bouwfasen, met als doel de looptijd van een project zo kort mogelijk te houden en de totale bouwkosten te reduceren. Strikte planning en just-in-time delivery zijn daarbij gevleugelde begrippen. Efficiënt en effectief materieelbeheer is een belangrijke factor in deze ontwikkeling. Op de juiste tijd en plaats het juiste, goedgekeurde, gereedschap ter beschikking hebben. Een factor die vraagt om adequaat materieelbeheer.

Materieelbeheer in drie locatiestructuren

Graag laten wij u kennismaken met de basisprincipes van Centix en een aantal belangrijke aspecten die de efficiëntie, veiligheid en beheer van materieelbeheer sterk vergroten. Aan de hand van de drie meest voorkomende locatiestructuren kunt u in een oogopslag zien welke wensen leven bij branche genoten en hoe Centix deze vorm geeft in software voor materieelbeheer.

Modulaire oplossingen voor elke branche geschikt!

In een groot aantal bouwstenen zijn de kennis en ervaring ondergebracht die wij in 25 jaar hebben opgedaan bij bouwbedrijven van klein tot groot in uiteenlopende branches. Dat wil zeggen dat wij naar gelang uw wensen en behoeften de bouwstenen kiezen om voor u een bewezen effectief en zeer eenvoudig te bedienen oplossing voor uw materieelbeheer creëren. Maar heeft u aanvullende wensen? Ons ontwikkelteam staat voor continue innovatie waardoor niets onmogelijk is!

Centix; Sterk in materieelbeheer

Krijg een demonstratie van onze software en zie wat Centix Online kan betekenen voor jouw organisatie.

Persoonlijke uitrusting

Vanzelfsprekend kunt u de persoonlijke uitrusting (zoals klein gereedschap, mechanisch gereedschap en veiligheidsmiddelen) van de monteurs op naam registreren in Centix. Dit werkt met Centix simpel, snel en eenvoudig waardoor u er nauwelijks omkijken naar heeft. Jaarlijkse inspecties zijn nodig en deze heeft Centix ook allen beschikbaar voor u.

Automatiseren van NEN 3140 keuringen

Elektrisch gereedschap is onderhevig aan de jaarlijkse keuringsplicht volgens NEN3140. Voor de materieelbeheerder is dit, als verantwoordelijke voor de keuringen, een arbeidsintensieve taak. Centix maakt het mogelijk door overzichtelijk de gereedschap staat weer te geven. Daarnaast is hiervoor een geautomatiseerde taak met het versturen van meldingen op verschillende escalatieniveaus aan de monteurs over de keuringsplicht. Deze meldingen worden automatisch per e-mail verstuurd en besparen materieelbeheerders dus veel tijd.

Gemakelijk nen 3140 keuren
Automatische meldingen voor inleveren

Tevens is het mogelijk om Centix te koppelen aan HRM-software, waardoor een medewerker die uit dienst gaat een melding ontvangt over het inleveren van de persoonlijke uitrusting. Ook dit is op verschillende escalatieniveaus in te stellen, waarbij naarmate de dag van uitdiensttreding dichterbij komt de toon van de meldingen dringender wordt en ook de materieelbeheerder en de manager worden gekopieerd. Met deze voorzieningen bespaart Centix u veel tijd voor het versturen van e-mails en het plegen van telefoontjes.

Projectmaterieel

Materieel selecteren en bestellen in een webshop

Ook het aanvragen van materieel dat niet tot de standaarduitrusting van monteurs behoort voor op de bouwplaats, zoals containers, schaftketen, stelconplaten, steigers, zwerfkasten en kubels, wordt ondersteund in Centix. U kunt eenvoudig een webshop inrichten waarin uw monteurs en uitvoerders kunnen ‘winkelen’. Zij kunnen zoeken in een catalogus met het beschikbare materieel en vervolgens verschillende typen selecteren om de specificaties overzichtelijk in te vergelijken.

Automatische meldingen voor retourneren

Kenmerkend voor projecten is dat tijdens de looptijd continu zaken worden toegevoegd en afgevoerd. Vanzelfsprekend kunt u dit in Centix eenvoudig beheren, zelfs materieel dat wordt ingehuurd bij derde partijen. Daarnaast is het mogelijk om Centix te koppelen aan financiële softwarepakketten, waardoor bij het afsluiten van een project automatische meldingen worden gegenereerd voor het retourneren van het materieel. Niet alleen worden magazijnbeheerders hierdoor ontlast, ook worden de projectverantwoordelijken gestimuleerd om dit snel af te handelen. Het materieel is daardoor sneller weer beschikbaar voor andere projecten en ook inhuur wordt sneller afgerond, wat leidt tot beter materieelbeheer.

Alles eenvoudig en overzichtelijk met de Centix Mobiele apps

Centix biedt een drietal mobiele apps die het gereedschapbeheer simpel, snel en eenvoudig maken. Bijvoorbeeld Centix Mobile waarmee een monteur op zijn smartphone zelf direct ingehuurd gereedschap kan registreren. Daarnaast biedt Centix in de app ondersteuning voor het overdragen van gereedschap tussen monteurs onderling, zonder tussenkomst van de beheerder. Het inspecteren van gereedschap is eveneens kinderspel met Centix Mobile.

Werf- en magazijnbeheer

Centix biedt een ruime ondersteuning bij het beheren van de voorraad materieel en gereedschappen. Het is mogelijk het verbruik te analyseren waardoor inzichtelijk wordt of het zinvol blijft dit soort materieel nog op voorraad te houden of voortaan te huren. Voor elk soort locatie type kan er een magazijn aangemaakt worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld magazijnen, buiten locaties, voertuigen, personen et cetera. Het verplaatsen en toewijzen van materieel kan snel en eenvoudig met Centix!

Efficiëntere keuringsplanning

Ook de jaarlijkse NEN3140 keuringen van elektrische gereedschappen zijn met Centix uitermate efficiënt te beheren. Bij artikelen die bij binnenkomst zijn gekeurd en lang op de plank hebben gelegen, kan zelfs met een beperkte inspectie bij uitgifte worden volstaan.

Onbemande magazijnen

Centix maakt bovendien het werken met onbemande magazijnen mogelijk. Ieder artikel wordt dan voorzien van een RFID chip, dat de monteurs moeten scannen bij het ophalen en terugbrengen van materieel. Alle mutaties worden automatisch in Centix vastgelegd.