Gereedschapbeheer met Centix

Centix biedt iedere gewenste oplossing voor gereedschapbeheer. Van klein tot groot en van eenvoudig tot complex. Het is de software met vele modules voor een breed scala aan toepassingen.

 

Gereedschapbeheer is een belangrijke randvoorwaarde voor een efficiënte en slagvaardige operatie bij bouw– of installatiebedrijven. Of uw organisatie nu actief is in de bouw, grond, weg en waterbouw, elektro- en netwerktechniek, gas- en watertechniek, verwarming en luchtbehandeling of rioleringstechniek. Bij iedere organisatie komt de focus steeds meer te liggen op kortere respons- en doorlooptijden en striktere kostenbeheersing. Op de juiste tijd en plaats het juiste, goedgekeurde, gereedschap ter beschikking hebben. Een factor die vraagt om adequaat gereedschapbeheer.

Gereedschap in drie locatiestructuren

Graag laten wij u kennismaken met de basisprincipes van Centix en een aantal belangrijke aspecten die de efficiëntie, veiligheid en beheer van gereedschapbeheer sterk vergroten. Aan de hand van de drie meest voorkomende locatiestructuren kunt u in een oogopslag zien welke wensen leven bij branche genoten en hoe Centix deze vorm geeft in software voor gereedschapbeheer.

Modulaire oplossingen voor elke branche geschikt!

In een groot aantal bouwstenen zijn de kennis en ervaring ondergebracht die wij in 25 jaar hebben opgedaan bij bouw- en installatiebedrijven van klein tot groot in uiteenlopende branches. Dat wil zeggen dat wij naar gelang uw wensen en behoeften de bouwstenen kiezen om voor u een bewezen effectief en zeer eenvoudig te bedienen oplossing voor uw gereedschapbeheer creëren. Maar heeft u aanvullende wensen? Ons ontwikkelteam staat voor continue innovatie waardoor niets onmogelijk is!

Wat kan Centix voor uw gereedschapbeheer betekenen?

Wij streven ernaar met onze software steeds meer taken van de gereedschapbeheerder over te nemen en automatisch uit te voeren. De kwaliteit van het beheer wordt hierdoor sterk verbeterd. Overzicht in waar het gereedschap wordt gecreëerd en veiligheid wordt gegarandeerd door het uitvoeren van inspecties- en keuringen in Centix.

 

Centix is altijd zo groot als nodig en zo klein als wenselijk. Met andere woorden: u bepaalt welke taken u met Centix wilt uitvoeren en op welke manier. Wij configureren vervolgens de bijbehorende standaardmodules tot één oplossing voor uw bedrijf. Een oplossing die overigens altijd uit te breiden is met nieuwe mogelijkheden of aan te passen is op veranderende situaties in uw organisatie.

Vraag vrijblijvend een demo aan!

Krijg een demonstratie van onze software en zie wat Centix Online kan betekenen voor jouw organisatie.

Persoonlijke uitrusting

Vanzelfsprekend kunt u de persoonlijke uitrusting (zoals klein gereedschap, mechanisch gereedschap en veiligheidsmiddelen) van de monteurs op naam registreren in Centix. Dit werkt met Centix simpel, snel en eenvoudig waardoor u er nauwelijks omkijken naar heeft. Jaarlijkse inspecties zijn nodig en deze heeft Centix ook allen beschikbaar voor u.

Automatiseren van NEN 3140 keuringen

Echter, het elektrisch gereedschap is onderhevig aan de jaarlijkse keuringsplicht volgens NEN3140. Voor de gereedschapbeheerder is dit, als verantwoordelijke voor de keuringen, een arbeidsintensieve taak. Centix maakt het mogelijk door overzichtelijk de gereedschap staat weer te geven. Daarnaast is hiervoor een geautomatiseerde taak met het versturen van meldingen op verschillende escalatieniveaus aan de monteurs over de keuringsplicht. Deze meldingen worden automatisch per e-mail verstuurd en besparen gereedschapbeheerders dus veel tijd.

Automatische meldingen voor inleveren

Tevens is het mogelijk om Centix te koppelen aan HRM-software, waardoor een medewerker die uit dienst gaat een melding ontvangt over het inleveren van de persoonlijke uitrusting. Ook dit is op verschillende escalatieniveaus in te stellen, waarbij naarmate de dag van uitdiensttreding dichterbij komt de toon van de meldingen dringender wordt en ook de gereedschapbeheerder en de manager worden gekopieerd. Met deze voorzieningen bespaart Centix u veel tijd voor het versturen van e-mails en het plegen van telefoontjes.

Projectgereedschap

Gereedschap selecteren en bestellen in een webshop

Ook het aanvragen van gereedschap of materieel dat niet tot de standaarduitrusting van monteurs behoort, zoals zwaar elektrisch gereedschap, hekwerk of steigers, wordt ondersteund in Centix. U kunt eenvoudig een webshop inrichten waarin uw monteurs en uitvoerders kunnen ‘winkelen’. Zij kunnen zoeken in een catalogus met het beschikbare gereedschap en materieel en vervolgens verschillende typen selecteren om de specificaties overzichtelijk in te vergelijken.

Automatische meldingen voor retourneren

Kenmerkend voor projecten is dat tijdens de looptijd continu zaken worden toegevoegd en afgevoerd. Vanzelfsprekend kunt u dit in Centix eenvoudig beheren, zelfs voor gereedschap en materieel dat wordt ingehuurd bij derde partijen. Daarnaast is het mogelijk om Centix te koppelen aan financiële softwarepakketten, waardoor bij het afsluiten van een project automatische meldingen worden gegenereerd voor het retourneren van het gereedschap. Niet alleen worden magazijnbeheerders hierdoor ontlast, ook worden de projectverantwoordelijken gestimuleerd om dit snel af te handelen. Het gereedschap is daardoor sneller weer beschikbaar voor andere projecten en ook inhuur wordt sneller afgerond, wat leidt tot beter gereedschapsbeheer.

Alles eenvoudig en overzichtelijk met de Centix Mobiele apps

Centix biedt een drietal mobiele apps die het gereedschapbeheer simpel, snel en eenvoudig maken. Bijvoorbeeld Centix Mobile waarmee een monteur op zijn smartphone zelf direct ingehuurd gereedschap kan registreren. Daarnaast biedt Centix in de app ondersteuning voor het overdragen van gereedschap tussen monteurs onderling, zonder tussenkomst van de beheerder. Het inspecteren van gereedschap is eveneens kinderspel met Centix Mobile.

Magazijnen

Centix biedt een ruime ondersteuning bij het beheren van de voorraad gereedschappen en materieel. Het is mogelijk het verbruik te analyseren waardoor inzichtelijk wordt of het zinvol blijft dit soort gereedschap nog op voorraad te houden of voortaan te huren. Voor elk soort locatie type kan er een magazijn aangemaakt worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld magazijnen, buiten locaties, voertuigen, personen et cetera. Het verplaatsen en toewijzen van gereedschap kan snel en eenvoudig met Centix!

Efficiëntere keuringsplanning

Ook de jaarlijkse NEN3140 keuringen van elektrische gereedschappen zijn met Centix uitermate efficiënt te beheren. Bij artikelen die bij binnenkomst zijn gekeurd en lang op de plank hebben gelegen, kan zelfs met een beperkte inspectie bij uitgifte worden volstaan.

Onbemande magazijnen

Centix maakt bovendien het werken met onbemande magazijnen mogelijk. Ieder artikel wordt dan voorzien van een RFID chip, dat de monteurs moeten scannen bij het ophalen en terugbrengen van gereedschap. Alle mutaties worden automatisch in Centix vastgelegd.