Gebouwbeheer en technische dienst met Centix

Onderhoud aan of in uw gebouw is met Centix makkelijk te beheren. De juiste informatie snel en gemakkelijk op te vragen. Maar niet alleen planmatig onderhoud, ook inspecties aan of in uw gebouw zijn essentieel voor een veilige werkomgeving. 

 

Gebouwbeheer voor de technische dienst bij productiebedrijven of industrie tot facility managers bij ziekenhuizen of dienstverlenende bedrijven. Eenvoudig met de Centix Web of één van de Centix apps.

Gebouwbeheer

Gebouwbeheer, ofwel Facility Management, heeft in Centix een technisch karakter. Binnen Centix is het mogelijk om in lagen de complete gebouwenstructuur vast te leggen. Op deze manier kunt u steeds gedetailleerder uw assets vastleggen. In Centix is het mogelijk om de complete inventaris, locatie en/of persoon vast te leggen. Onderhoud en keuringen vast te leggen, verplaatsingen te registreren et cetera.

Inzetbaarheid

Ook bij gebouwenbeheer geldt weer dat het met Centix zo uitgebreid kan als nodig is. Beschikt een organisatie over meerdere panden verdeeld over verschillende locaties (nationaal en internationaal), dan is dat in Centix uitstekend te registreren. Door de lagenstructuur is het mogelijk om steeds dieper in te zoomen op een gebouw tot op ruimteniveau of een item dat in die ruimte staat. Voor meerdere kwaliteitsnormen is registratie en inspectie erg belangrijk. Door gebruik te maken van Centix voldoet u direct aan de gestelde normen.

Verplaatsbare gebouwen

Heeft u te maken met verplaatsbare gebouwen (containers, units, bouwkeet), dan zijn de deze eenvoudig en inclusief de inventaris te verplaatsen naar een nieuwe locatie.

Centix is uw partner in (technisch) asset management

Krijg een demonstratie van onze software en zie wat Centix Online kan betekenen voor uw organisatie.

Technische dienst

Dankzij de flexibele opzet van de onderhoud en inspecties is Centix zeer breed inzetbaar. Bijvoorbeeld in de woningbouw, beheer en onderhoud van vastgoed of in de industrie. 

 

De rol van de technische dienst in middelgrote en grote fabrieken en productiebedrijven is de laatste jaren sterk aan het veranderen. De technische dienst is nog altijd de spin in het web, en het takenpakket is zowel coördinerend en beherend als uitvoerend. De uitvoering van onderhouds- werkzaamheden en inspecties worden of gedaan door uw eigen technische dienst of steeds meer uitbesteed aan derde partijen. Centix biedt voor de zowel coördinerend als uitvoerende doelgroep ruime ondersteuning.

Inzetbaarheid

Meer dan ooit is geautomatiseerde ondersteuning van belang om de coördinerende en beherende rol efficiënt te kunnen vervullen. Centix beschikt over een brede ervaring in het oplossen van vraagstukken voor het beheer van onderhoud en inspecties. Van het oplossen en monitoren van storingen, het plannen en beheren van preventief of reactief onderhoud tot het uitvoeren van inspecties.

 

Onderhoud is zeer specialistisch geworden. Hierdoor worden de medewerkers van de technische dienst meer manager en uitgiftepunt. Met leveranciers of andere partijen worden contracten afgesloten over onderhoud van de installaties of machines en de technische dienst heeft nog een plannende en controlerende taak. Wij noemen dit ook wel Technisch Facility Management.

Keuring, onderhoud en inspectie regelkast met Centix
Overzicht en beheer

Voor de medewerker van de technische dienst voorziet Centix perfect in deze nieuwe behoefte. Door middel van een dashboard heb je een compleet overzicht van alles wat er op dat moment speelt of binnenkort gaat spelen. Bekijk per functionele locatie de onderliggende assets, aankomend onderhoud of openstaande werkbonnen.

 

Centix maakt gebruikt van kleurcoderingen waardoor u snel inzicht heeft over de status van uw installatie of machine. Koppel een onderhoud- en inspectieplan aan uw object waardoor u middels de kleuren kunt inzien of er op korte termijn onderhoud benodigd is. Of deze verlopen is en onderhoud vereist, er op korte termijn geen onderhoud nodig is of er geen onderhoud- en inspectieplan ingesteld is.

Storingsmelding

Snel en direct een service- of storingsmelding melden? Zorgt dat uw objecten óf locaties zijn uitgerust met een QR-code sticker. De gebruiker scant de aangebrachte QR-code sticker op bijvoorbeeld de installatie, in een ruimte of op een materieelstuk, en maakt direct een melding aan. Na het indienen wordt er voor u een ‘werkorder’ aangemaakt waarop u kunt acteren. Veelal toegepast bij serviceorganisaties, technische diensten en werkplaatsen. Lees meer…

QR-code op object of locatie
QR-code scannen
Formulier invullen
Workflow detail in Centix
Service melding wordt ontvangen
QR-code op object of locatie
QR-code scannen
Formulier invullen
Service melding wordt ontvangen

Bekijk de werking van een servicemelding