Introductie technische levensduur

In Centix is het mogelijk om de technische levensduur vast te leggen zodat zowel wettelijke- als economische afwegingen gemaakt kunnen worden bij het beheer van uw gereedschap, materieel en andere assets. 

Met de technische levensduur wordt er vooraf gedefinieerd wat de maximale levensduur van een asset is waarin deze technisch kan functioneren voor deze vervangen moet worden. In de laatste versie is het veld einde levensduur geïntroduceerd. 

Voor sommige assets geldt dat het wettelijk gezien een bepaalde levensduur heeft zoals bijvoorbeeld veiligheidshelmen en brandblussers. Vanuit het economisch aspect kan er ook gekeken worden waarbij de levensduur ingesteld wordt. Er wordt gedurende de levensduur geen onderhoud uitgevoerd omdat deze ongeacht de staat vervangen wordt. 

Met de introductie van het einde levensduur is te bepalen wanneer een asset vervangen dient te worden. Deze instellingen zijn sinds deze versie verplaatst naar de objectsysteem instellingen. Zo is het per assettype mogelijk het bouwjaar, de maximale levensduur en waarschuwingstermijn in te voeren waardoor er in Centix automatisch een vervaldatum weergegeven wordt 

Met behulp van de vooraf ingestelde waarschuwingstermijn wordt de gebruiker gemeld dat de technische levensduur binnenkort wordt bereikt. Als een asset zijn einde levensduur heeft bereikt, dan wordt de status aangepast naar ‘Einde levensduur’. Hierdoor kan men tijdig zijn asset, PBM of gereedschap vervangen. Zo voorkomt u met de technische levensduur onnodig onderhoud en onveilige situaties.  

Als voorbeeld een brandblusser. Deze heeft een zogenoemde ‘inslagdatum’, ook wel productiedatum. Ongeacht of deze gebruikt wordtheeft de brandblusser x jaar na productie, afhankelijk van type en gebruik, een einde levensduur. Het is dan niet meer verantwoordelijk en veilig om de brandblusser te gebruikenNadat de brandblusser zijn einde levensduur heeft bereikt toont Centix de status Einde levensduur’. 

 

Bekijk ook de andere oplossingen van Centix.