STORK: “Centix heeft praktijkkennis en vertaalt dat direct naar een oplossing”

STORK is toonaangevend in geïntegreerde industriële projecten en onderhoudsdiensten in Nederland. Het bedrijf verzorgt wereldwijd het onderhoud van industriële installaties, zoals chemische fabrieken en energievoorzieningen. STORK koos ervoor om met Centix te werken, omdat het op papier simpelweg niet meer bij te houden was. Dat geldt voor zowel middelenbeheer als het procesmatig bijhouden van revisietrajecten.

Centix Middelenbeheer

“Fijn om meldingen te krijgen, zodra middelen gekeurd moeten worden”

Alle middelen werden vanaf dat moment in Centix geregistreerd, inclusief keuringsdatum. Erwin van den Broek, applicatiebeheerder Middelenbeheer van STORK zegt: “Wat ons aansprak was het feit dat je meldingen krijgt, zodra middelen gekeurd moeten worden. Daarnaast zagen we potentie. Zo sprak de webshop functionaliteit ons aan.” Deze functionaliteit wordt momenteel bij STORK in België ingezet voor het bestellen van tools die door het magazijn afgeleverd kunnen worden. Dat geldt voor zowel de verhuur- als verkoopitems. Als de spullen niet meer nodig zijn kunnen ze vanaf de projectlocatie via Centix een retouraanvraag doen en dan worden de spullen weer opgehaald.” De webshop functionaliteit werkt dusdanig goed voor STORK, dat ze deze ook zullen uitrollen bij STORK in Rotterdam.  

Landelijke uitrol en centralisering

Klanten van STORK zijn vooral technische industriële bedrijven. Voor tientallenklanten beheert STORK de middelen in Centix. Middelenbeheer in Centix wordt vooral gebruikt voor het registreren en keuren van arbeidsmiddelen. De industriële dienstverlener begon met Middelenbeheer op één locatie in Rotterdam, waar eerst gebruik gemaakt werd van Centix Office. Toen er vanuit het veld opmerkingen kwamen dat het beheer rondom de keuringen niet optimaal was, werd het tijd om de werkwijze onder de loep te nemen. Daaruit bleek dat iedereen met eigen lijstjes werkte. Er stond druk op om dit te centraliseren, waarna Centix Online landelijk werd uitgerold.

 

Equipment waarvan de keuring is verlopen, komt men bij STORK nauwelijks meer tegen. “Er zijn in ieder geval veel minder meldingen”, aldus Erwin. “Dat komt ook omdat we meer in- en overzicht hebben, wanneer iets verloopt. Het maakt de werkwijze volgens de applicatiebeheerder een stuk eenvoudiger. Op gebied van centralisering is hij ook enthousiast. “Doordat we in één systeem werken, wordt het gemakkelijker voor bedrijven om elkaar te benaderen om bijvoorbeeld middelen te lenen. Er is betere samenwerking, meer communicatie. Je ziet ook gemakkelijker wat er bij anderen gebeurt.” 

Centix Werkplaatssoftware IRIS

“Dit werkt veel veiliger voor ons, want de foutenmarge is kleiner”

Vanuit Middelenbeheer ontstond later maatwerkproject IRIS voor werkplaatsautomatisering van inspecties en revisies. Dit project mocht Centix op zich nemen, omdat Centix volgens Super Key-User Eric Snopkowski scoorde op de volgende punten: “Het gebruikersgemak, de inspectiemogelijkheden en de presentatie.” De werkplaatssoftwareIRIS wordt ingezet voor drie disciplines: motoren, roterend equipment en appendages. Voor de revisies van equipment zet STORK op de werkvloer tablets in, zodat daar alles in verwerkt kan worden. Eric zegt: “Dit werkt veel veiliger voor ons, want de foutmarge is kleiner. Voorheen schreven de inspecteurs het op, liepen ze naar de computer en voerden de resultaten in. Daardoor was er kans op fouten en verloor men meer tijd door heen en weer naar de computer te lopen en opnieuw in te moeten voeren. Bovendien moeten ze op de tablets bepaalde checklijsten doorlopen. Slaan ze per ongeluk een stap over, dan kunnen ze niet verder. Zo zitten er bepaalde veiligheden ingebouwd.”

Veiligheid en kwaliteit

Technology Manager Tim Leferink benadrukt dat zowel veiligheid als kwaliteit heel belangrijk zijn voor STORK. “Het is en blijft een speerpunt voor STORK om kwaliteit en veiligheid procesmatig goed op orde te hebben en te behouden. Dit samen met efficiëntie en gebruikersgemak is voor ons de reden om samen te werken met Centix.” De betrouwbaarheid van de brondata voor de rapportages is essentieel, waar ook onze klanten vertrouwen in hebben. Dat hebben we in de afgelopen jaren met elkaar gecreëerd. Tegelijkertijd zijn er nog steeds verbeteringen noodzakelijk zoals het gebruiksvriendelijker inloggen. Samen met Centix en onze klanten werken we continue aan een gebruiksvriendelijkere omgeving”, aldus Tim. In zijn ogen heeft het systeem zich daarmee ook op natuurlijke manier geëvolueerd. “Het plan was om te digitaliseren. Het resultaat daarvan is dat we met betrouwbare data werken die online voor onze klanten en collega’s beschikbaar is gekomen.”

Samenwerking: Kernteam inrichten

Rondom de oplossingen van Centix heeft STORK een kernteam ingericht. Dit kernteam zorgt ervoor dat kennis en gebruikerservaring geborgd blijft. Ook als er bijvoorbeeld een Key-User uitvalt. Daarnaast heeft het als functie de software samen met Centix vanuit de behoefte van de gebruikers de blijven ontwikkelen. Het IRIS kernteam bestaat uit een applicatie manager en een Super Key-User (Eric Snopkowski). Hij is de belangrijkste schakel tussen het kernteam en de gebruikers. “Ik haal de behoefte die er is bij de gebruikers en koppel dat terug.” Hij heeft kennis van de software en de gebruikers. Tenslotte is er nog de Business Owner (Tim Leferink), die de resources verzorgt, zorgt dat er budget is om te blijven investeren en die schakelt naar het hoger management om bepaalde keuzes te kunnen maken. Per discipline is er een Key-User , die verantwoordelijk is voor het rapporteren van de behoefte en uitdagingen binnen zijn discipline in zijn regio. Daarnaast zitten er testers in een kernteam. Dat kunnen dezelfde mensen zijn (als de Key-Users) of anders rapporteren ze terug aan een Key-User. Tim zegt: “Twee jaar geleden hadden we het nog niet zo ingericht. Toen was een lokaal team niet overal vertegenwoordigd en hadden we een minder intensieve samenwerking met Centix. Dan krijg je het gevolg dat men niet altijd op de hoogte is van updates en er minder aansluiting is op de behoefte van de business. Door het opstellen van een goed team, goede communicatielijnen en heldere processen  worden alle key stakeholders betrokken en hebben we nu nagenoeg geen stilstand. Dit hebben we echt verbeterd door betere samenwerking en communicatie met onze collega’s, klanten en Centix.”

Voor meer informatie over STORK: Bezoek de website van STORK.