Objectbeheer in Centix

Een object is de benaming in Centix voor bijvoorbeeld een stuk gereedschap, materieel, machine, installatie of voertuig. Een object voegt u toe aan een relatie en wijst u toe aan een locatie zoals medewerker, magazijn of project.

Aan een object zit een objecttype met onderhouds- of inspectieschema gekoppeld. Op een object(stamkaart) is alle informatie terug te vinden zoals stamgegevens, objectstaat, onderhouds- en inspectieschema(‘s), certificaten, documenten en op welke locatie deze is gelokaliseerd. Bekijk hoe objectbeheer werk met Centix Online.

Nieuwe objectdetail van het lasapparaat in Centix

Objectinformatie

Materieel- en objectbeheer

Verplaatsen

Onderhoudsbeheer

Documentatie

inspections

Onderhoud & inspecties

inspection

Wat is een object?

Bulk versus uniek

In Centix maken we onderscheidt tussen twee soorten objecten. Bulk objecten en unieke objecten. Unieke objecten dienen uniek te kunnen worden geïdentificeerd, zijn veelal keuringsplichtig. Denk hierbij van boormachine, ladder tot aggregaten en lichtmasten.

Bulk objecten daarentegen hebben vaak geen identificatiemiddel, gezien ze veelal niet keuringsplichtig zijn. Zijn objecten met hoge voorraden die in één keer worden uitgeleverd. Denk hierbij aan steigerplanken op een bok, hekwerk in een bunkerset of werkhandschoenen.

Objecttype gestuurd objecten aanmaken

Om snel en eenvoudig een nieuw object te registreren én gemakkelijk vooraf gedefinieerde informatie over te kunnen nemen, maken we in Centix gebruik van objecttypes. Denk hierbij aan objecttypes als boormachine, ladder, valharnas, brandblussers, aggregaten et cetera.

 

Hier leggen we informatie vast over standaard omschrijving van het object, waarschuwingstermijnen voor verlopen van geldigheid, levensduur (bijvoorbeeld bij brandblussers), eventueel extra vast te leggen eigenschappen, documenten zoals gebruikershandleiding of facturen én als laatste en belangrijkste; een onderhouds- en inspectieplan met een tijdschema + standaard checklist.

 

Wanneer u een object toevoegt in Centix, een objecttype selecteert, wordt automatisch bovengenoemde informatie overgenomen. Hierdoor registreert u snel een nieuw object én bent u verzekert dat uw objecten op tijd gekeurd worden!

Product gestuurd objecten aanmaken

Wanneer u gedetailleerder informatie wil vastleggen, een stap verder gaat en kosten voor inzet belangrijk zijn, of de mogelijkheid tot bestellen wil geven, wordt er met ‘producten’ in Centix gewerkt. Een product maakt onderdeel uit van een productcatalogus en bevat productinformatie. Een product vertegenwoordigd één of meerdere objecten.

 

We maken het onderscheidt tussen 2 type producten; verkoop- of verhuurproducten. Informatie als groep, categorie, productlijn, kostenplaats, objecttype, merk, type, voorraadeenheid, verkoop- of verhuurtarieven worden vastgelegd. Aan het product koppelen we de objecten als ‘voorraad’. Optioneel is het mogelijk eventuele alternatieven, crosslinks, leveranciers en documenten toe te voegen.

Objecttype versus product

Per organisatie zal het abstractieniveau verschillen en of ze voor objecttype- of productgestuurd kiezen in Centix. Door met ‘producten’ te werken legt u gedetailleerder objectinformatie vast dan objecttype. Dit kan zijn per merk – en type documentatie vastleggen. Dus in plaats van objecttype haakse slijpmachine wordt het bij producten een haakse slijpmachine van Makita, Bosch DeWalt et cetera.

Maar ook tarieven zijn aan een product toe te wijzen voor (verhuur) inzet of verkoop. Door gebruik te maken van de order module is het financiële doorbelasten van bijvoorbeeld ingezet materieel mogelijk.

Vorige slide
Volgende slide

Onderhoud- en inspectie planschema

Elk type onderhoud of keuring heeft zijn eigen norm. In een onderhoud- en inspectieplan vertalen we deze norm naar een bepaalde standaard procedure. Op een onderhouds- en inspectieplan geeft u aan wat het tijdschema, welke stappen er doorlopen moeten worden, eventuele modussen (bijvoorbeeld bij klein- of groot onderhoud), vragen/ taken welke doorlopen worden, én is het mogelijk (voor)calculaties voor zowel uren als materialen vast te leggen.

 

 

Flexibele stamkaarten

Alle objectinformatie leggen we in Centix vast. Dit wordt weergegeven in een zogenoemde stamkaart. Deze stamkaart is flexibel in te richten met diverse widgets. Widgets als stamgegevens, onderhoud- en inspectie schema’s, inspectiehistorie, serviceverzoeken, verplaatslog, (huidige) locatie van het object, Geolocatie et cetera. Per gebruikersprofiel is het mogelijk een andere weergave in te stellen zodat bepaalde informatie getoond of afgeschermd wordt.

Centix Web nieuwe objectdetail
Verplaatsen inspectie Centix Mobile

Verplaatsen van objecten

Het ‘verplaatsen’, ook wel in- en uitgeven of op een andere locatie zetten van objecten, kan op verschillende manieren in Centix. Dit is tevens afhankelijk van of u wel of niet met de ‘producten’ en/of ordermodule werkt.

 

Veelal wordt dit middels de Apps gedaan. De Centix Mobile App wordt in de basis veel gebruikt voor het verplaatsen van objecten van- en naar locaties als magazijn of medewerkers. De Centix Logistics App daarentegen is voor intenstiever en dagelijks gebruik en biedt mogelijkheid om met picklijsten te werken en vele (directe) balie uitgifte. Maar ook in de Web zijn er diverse functionaliteiten om voor meest voorkomende wensen een oplossing te bieden.

 

Elke ‘verplaatsing’ wordt in Centix gelogd, zodat u altijd weet wie wat in bezit heeft, of heeft gehad. Handig om verschillende analyses uitvoeren, het gebruik en afschrijvingen bij te houden.

Identificatie van objecten

Unieke identificatie van objecten is een belangrijk onderdeel van objectbeheer. We willen acties zoals het in- en uitgeven van een object aan een medewerker, of een uitgevoerde keuring altijd kunnen koppelen aan het unieke object.

Er zijn diverse identificatiemiddelen beschikbaar van graveren, QR-code-/ barcode stickers of RFID. Bij Centix werken we veelal met QR-code stickers. Gemak hiervan is het scannen en direct starten van een keuring, direct verplaatsen van een object, informatie opvragen, storingsmelding indienen, en registreren van een nieuw object. Het belangrijkste voordeel hierbij ten opzichte van de andere oplossingen is het altijd kunnen inzien en opvragen van informatie en documentatie.

Keuring, onderhoud en inspectie haakse slijper met Centix

Tracking van objecten

Voor het altijd en overal inzien waar uw waardevolle materieel of gereedschap is gelokaliseerd in Centix, is het gebruik van de Centix GeoTags een next step. Door objecten uit te rusten met de Centix Tags ziet u live waar het object zich bevindt, maar is het bijvoorbeeld ook mogelijk automatische verplaatsingen plaats te laten vinden door gebruik van ‘Geofencing’.

 

Door gebruik van Tags verhoogd u de inzet van materieel en vermijd u onnodige stilstand van materieel op projecten. Nooit meer hoeven zoeken naar zoekgeraakt materieel of onnodig inkopen van extra of nieuw materieel terwijl het op een ander project niet wordt gebruikt.

Laat u meer vertellen over de mogelijkheden met Centix Online!

Krijg een demonstratie van onze software en zie wat Centix Online kan betekenen voor uw organisatie