Locatiebeheer in Centix

Een locatie is de algemene benaming voor diverse type locaties in Centix. Definieer zelf locatie types als een werf, magazijn, voertuig, medewerker, project, gebouw, container, afdeling et cetera. Op de locaties worden de objecten gezet die op dat moment aanwezig zijn. Wijzigt de locatie dan ‘verplaatst’ u deze eenvoudig naar een andere locatie.

 

Op locaties is het ook mogelijk serviceverzoeken te melden. Bijvoorbeeld een lamp die vervangen moet worden, lekkage of storing aan de airco. 

Objectinformatie

Materieel- en objectbeheer

Verplaatsen

location

Documentatie

inspections

Onderhoud & inspecties

inspection

Wat is een locatie in Centix?

Locatietypes

We maken in Centix onderscheidt tussen de verschillende locatietypes. Denk hierbij aan locaties zoals een magazijn, werf, voertuig, vaartuig, project, medewerker, gebouw, afdeling, container et cetera. Deze locatietypes kunt u zelf definiëren in Centix. Afhankelijk van het locatietype worden diverse relevante invoervelden getoond. Per locatietype wordt een standaard afbeelding getoond, én is het mogelijk (extra) eigenschappen of standaard documenten toe te voegen. Deze worden dan bij het aanmaken van een nieuwe locatie overgenomen. Tevens stelt locatietypes in staat om juiste filters en analyses te trekken.

Onderhoudsbeheer
Asset management software
Keuring, onderhoud en inspectie industrie met Centix

Locatie hiërarchie bouwen

Om de relatie tussen verschillende locaties duidelijk in kaart te krijgen is het in Centix mogelijk een hiërarchie structuur te bouwen. Denk hierbij aan een gebouw met diverse verdiepingen, afdelingen, ruimtes, zalen en laaddocks. Maar bijvoorbeeld ook voor de industrie, om per installatie, plant, sectie, systeem en subsystemen in kaart te brengen. In de bouw- en installatiebranche kom je het tegen om de relatie tussen de medewerkers en voertuigen en de gekoppelde hoofdlocatie/ magazijn inzichtelijk te krijgen.

Rechtenmodel op locaties

Om locaties en/ of de onderliggende objecten af te schermen kunnen rechten in-/ en uitgeschakeld worden om dit mogelijk te maken. Per beveiligingsrol kan ingesteld worden welke beperkingen er op een locatie wordt gesteld. Bijvoorbeeld alle locaties van de gehele relatie tonen, veelal voor de magazijn- en materieelbeheerders. Of alleen tonen waar de gebruiker eigenaar van is, dit wordt gebruikt voor bijvoorbeeld medewerkers met hun eigen werkbus. Indien er dan nog extra locaties zichtbaar moeten zijn voor deze gebruiker, koppel je deze als ‘locatie gebruiker’ aan een locatie.

‘Tot in detail in te regelen wat een gebruiker mag zien, en wat een gebruiker mag uitvoeren in Centix’

Flexibele stamkaarten

Alle locatie informatie leggen we in Centix vast. Dit wordt weergegeven in een zogenoemde stamkaart. Deze stamkaart is flexibel in te richten met diverse widgets. Widgets als stamgegevens, serviceverzoeken, documenten, sub locaties, rapporten, statuslogs Geolocatie et cetera. Per gebruikersprofiel is het mogelijk een andere weergave in te stellen zodat bepaalde informatie getoond of afgeschermd wordt.

Objecten 'verplaatsen' van- en naar locaties

Wanneer alle locaties in Centix gedefinieerd zijn én alle objecten in Centix staan, worden de objecten toegewezen aan een locatie. Deze mutaties, ook wel in- en uitgeven van objecten, noemen we in Centix ‘verplaatsen’ van objecten.

De eerste optie is het ‘snel verplaatsen’; één object scannen en direct toewijzen aan een andere locatie. Een tweede optie is de ‘verplaatsmand; meerdere objecten scannen en vervolgens aan één andere locatie toewijzen. In zowel de Centix Mobile App als Centix web zijn er diverse mogelijkheden van verplaatsen/ in- en uitgeven van objecten. Wanneer er kosten aan de ‘verplaatsing’ en inzet verbonden zitten, wordt er gebruikt gemaakt van de producten en order module met bijbehorende Centix Logistics App en extra mogelijkheden in Centix Web.

Verplaatsen inspectie Centix Mobile

Servicemeldingen op locatie

Serviceverzoeken of storingsmeldingen zijn eenvoudig en snel in te dienen met Centix. Dit door gebruik van flexibele formulieren die u zelf kunt aanmaken, én de al aangebrachte QR-code sticker in een ruimte of op een object.

De gebruiker scant de QR-code en komt op de stamkaart uit. Door op de servicemelding widget te klikken navigeert deze naar het vooraf aangemaakte formulier. Na indienen heeft u de benodigde informatie in een workflow, ook wel ‘ticket’, om deze melding te gaan verhelpen. Veelal gebruikt door facilitaire dienstverleners, technische dienst of werkplaatsen.

Vorige slide
Volgende slide

(Jaarlijkse) inventarisatie van locaties

Een terugkomend iets zijn de inventarisaties van locaties. Jaarlijks roepen veel bedrijven hun medewerkers en bedrijfsbussen op om zo het gereedschap en arbeidsmiddelen te keuren. Hierbij wordt veelal ook een inventarisatie check uitgevoerd om te kijken of alles nog compleet is, of dat er dingen zijn kwijtgeraakt.

Met de Centix Mobile App kunt u dit snel en gemakkelijk laten verlopen. Door wederom gebruik van QR-codes op de objecten, scant u zo alle objecten welke u op/ in deze ‘locatie’ aantreft. Centix maakt hier een samenvattende inventarisatielijst van waardoor u direct inziet of het compleet is, er dingen ontbreken óf zelfs extra zijn gevonden.

Vorige slide
Volgende slide

Laat u meer vertellen over locatiebeheer met Centix Online!

Krijg een productdemonstratie over onze Centix software en zie wat Centix Online kan betekenen voor uw organisatie.