Centix online gebruikers

Een gebruiker is een persoon die toegang heeft tot Centix Online, doordat deze beschikt over: een gebruikersnaam, wachtwoord en een beveiligingsrol. Afhankelijk van de toegewezen beveiligingsrol heeft een gebruiker ‘gelimiteerde’ of ‘wijzig’ rechten, passend bij diens belangen en/of werkzaamheden.  

In de praktijk komen de volgende toepassingen het meeste voor: 

  • Een klant welke via de Centix Mobile App of Centix Online de stamgegevens van eigen ‘objecten’ kan inzien en certificaten of handleidingen kan downloaden. 
  • Een medewerker welke via de Centix Mobile App of Centix Online de stamgegevens van eigen objecten kan inzien, certificaten of handleidingen kan downloaden of objecten kan keuren, verplaatsen en nog veel meer functionaliteiten. 
  • Een derde partij in de vorm van een partner of leverancier welke met de Centix Mobile App of Centix Online eenvoudig objecten kan inspecteren, keuren of verplaatsen. 

Wat zijn 'gelimiteerde' gebruikers?

Gelimiteerde gebruikers hebben binnen Centix beperkte rechten, zij belasten de software niet. Heeft een gebruiker deze beveiligingsrol, dan heeft de gebruiker geen toegang tot backoffice- en administratieschermen. Wat deze gebruikers wel kunnen zien, zijn de frontoffice- en normale schermen. Zo mag de gelimiteerde gebruiker bijvoorbeeld offertes en orders indienen, maar kunnen ze geen retour orders verwerken. De gelimiteerde rol wordt vooral gebruikt voor klantportalen, waarbij de inloggende gebruiker bijvoorbeeld alleen de staat, handleiding of het keuringscertificaat mag inzien. De verschillende rechten van een gelimiteerde gebruiker wordt hieronder weergegeven.

Een gelimiteerde gebruiker heeft rechten om:

Een gelimiteerde gebruiker heeft onder andere géén rechten om:

U kunt een onbeperkt aantal gelimiteerde gebruikers aanmaken in Centix en (tegelijkertijd) laten inloggen, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.

Wat zijn 'wijzig' gebruikers?

Anders dan de gelimiteerde gebruikers zijn de ‘wijzig’ gebruikers (in computertaal: concurrent users). Dit zijn de gebruikers die in Centix Online werken én mutaties uitvoeren. Heeft een gebruiker de beveiligingsrol wijzig gebruiker, dan heeft deze gebruiker – afhankelijk van de instellingen – toegang tot de normale-, frontoffice, backoffice- en administratieschermen. Door dit type gebruikers wordt het systeem wel ‘belast’. Doordat wijzig gebruikers het systeem belasten, wordt er bij deze beveiligingsrol gewerkt met gebruikerslicenties. Er kan een onbeperkt aantal van de zogeheten wijzig gebruikers aangemaakt worden in Centix. Kunnen al deze wijzig gebruikers ‘gelijktijdig’ inloggen in Centix? Ja dat kan, wij vinden het namelijk enorm belangrijk dat onze klanten altijd en overal door kunnen gaan met hun werk.