Licentiestructuur Centix

Centix Online is een complete, flexibele en klantgerichte Asset Management Software oplossing welke toepasbaar is in iedere branche. Voor onze klanten hebben we een duidelijke, eerlijke, maar vooral betaalbare licentiestructuur opgezet. Het licentiemodel van Centix is op te splitsen in twee delen, namelijk in: licenties voor softwaremodules (basis en aanvullend) en licenties voor gebruikers. Hoe de licentiestructuur van Centix eruitziet, wordt op deze pagina uitgelegd.

‘Duidelijke, eerlijke en vooral betaalbare licentiestructuur’

Centix Online Basis

Onze softwareoplossing begint altijd bij Centix Online Basis. In deze licentie zitten de meest gebruikte functionaliteiten, welke voor de meeste bedrijven voldoende zijn. Centix Online Basis heeft de mogelijkheid tot het beheren van objecten, u noemt dit mogelijk gereedschap, materieel, machines of installaties. Er zit geen beperking op het aantal objecten wat u in Centix mag hebben. Ook op het aantal relaties en locaties zit geen beperking. De objecten kunt u onder andere op een locatie zetten (verplaatsen), onderhouden, inspecteren en nog veel meer! 

Aanvullende modules

Voor sommige bedrijven is een Centix Online Basis licentie niet uitgebreid genoeg. Deze bedrijven hebben aanvullende wensen, denk hierbij onder andere aan de mogelijkheid tot orderpicking of digitale werkbonnen. Voor al die verschillende behoeftes heeft Centix verschillende extra modules, oftewel aanvullende licenties, beschikbaar gesteld. Een extra module is een uitbereiding op de Centix Online licentie. Vrijwel alle modules zijn los van elkaar te gebruiken, waardoor u dus alleen betaalt voor de extra functionaliteit welke voor uw organisatie nodig is. Een extra module kan in- en uitgeschakeld worden. Als u een extra functionaliteit niet meer nodig heeft, kan u de betreffende module dus gewoon weer uitzetten. 

Algemene uitbreidingen

Naast Centix Online Basis biedt de algemene uitbreidingen modules aan zoals capaciteitsplanning, fiattering en meerdere  talenondersteuning.

Inkoop, verkoop & verhuur

De handelsmodule is toepasbaar voor zowel inkoop, verkoop- als verhuurproducten. Het gehele proces van factuur tot afwikkeling is beheersbaar in Centix.

Werkorders & ticketing

Met de werkorders en ticketing module wordt uw serviceorganisatie optimaal ingericht. Van werkplaats tot het plannen van monteurs en nog veel meer.

Gebruikers

Een gebruiker is een persoon die toegang heeft tot Centix Online, doordat deze beschikt over een gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingsrol. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de beveiligingsrollen ‘gelimiteerde’ gebruiker en ‘wijzig’ gebruiker. 

 

Gelimiteerde gebruikers hebben binnen Centix beperkte rechten. Deze rol wordt vooral voor klantportalen gebruikt, waarbij de ingelogde gebruiker bijvoorbeeld alleen de staat, handleiding of het keuringscertificaat van een object mag inzien. U kunt een onbeperkt aantal gelimiteerde gebruikers aanmaken in Centix en (tegelijkertijd) laten inloggen, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. Dit type gebruiker belast de software namelijk niet.

 

Anders zijn de wijzig gebruikers (in computertaal: concurrent users). Ook van dit type gebruiker kan een onbeperkt aantal in Centix aangemaakt worden. Een extra wijzig gebruiker kan van alle aanwezige modules gebruik maken. Deze zogeheten wijzig gebruikers zijn de mensen die in Centix Online werken én – afhankelijk van de instellingen – mutaties uitvoeren. Door dit type gebruikers wordt het systeem, anders dan bij de gelimiteerde gebruikers, wel belast. Omdat wijzig gebruikers het systeem belasten, wordt er bij dit type beveiligingsrol gewerkt met gebruikerslicenties. Hierover leest u meer onder het kopje ‘Wijzig gebruikerslicenties’.

Wijzig gebruikerslicenties

Bij Centix Online Basis zit standaard één wijzig gebruikerslicentie. Heeft de klant aan één wijzig gebruikerslicentie genoeg of moeten er meerdere licenties afgenomen worden? Al voordat u Centix aanschaft, geven wij – afhankelijk van de toepassing – een verwachting van het aantal benodigde licenties op. Zo is bij een bouwbedrijf per zes wijzig gebruikers meestal één gebruikerslicentie nodig. Samen met de klant bepalen we uiteindelijk hoeveel wijziglicenties er daadwerkelijk worden afgenomen.

 

Zijn er binnen een organisatie bijvoorbeeld twee mensen die de rol wijzig gebruiker hebben, betekent dit niet meteen dat er ook twee gebruikerslicenties moeten worden afgenomen. Het aantal licenties staat namelijk gelijk aan het aantal wijzig gebruikers dat regelmatig gelijktijdig is ingelogd. Pas wanneer de twee wijzig gebruikers over een langere periode op dezelfde momenten zijn ingelogd, zijn er twee wijziglicenties nodig.

 

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten altijd en overal door kunnen gaan met hun werk. Een wijzig gebruiker kan daarom altijd inloggen in de Centix omgeving, ook al zijn er tegelijkertijd al meer wijzig gebruikers ingelogd dan het aantal afgenomen wijziglicenties.

Gelijktijdigheid meten

Zoals eerdere benoemd, wordt er binnen Centix geen beperking gelegd op het aantal wijzig gebruikers dat aangemaakt mag worden. Wel wordt er gekeken naar het gelijktijdige online gebruik van deze gebruikers. Aan de hand van het gelijktijdige gebruik, wordt het aantal benodigde wijzig gebruikerslicenties bepaald. Centix logt van wanneer tot wanneer een gebruiker in Centix Online was ingelogd. Als een gebruiker niet actief uitlogt in de Centix omgeving, dan is er een standaard sessietijd – meestal 20 minuten – waarna de gebruiker automatisch wordt uitgelogd.
 

Elke maand vindt er een analyse van het aantal wijzig gebruikerslicenties plaats. Voor de analyse worden de gegevens van alle Centix Online omgevingen anoniem verwerkt tot een overzicht. Centix gebruikt algoritmes om te berekenen hoeveel wijzig gebruikerslicenties er actief zijn. Dit zijn andere getallen dan welke u in uw eigen Centix Online omgeving ziet. Wij dempen namelijk het aantal licenties door in de algoritmes mee te nemen dat er een aantal keer per dag en meerdere dagen per week een overschrijding van het aantal licenties mag zijn. Als u bijvoorbeeld twee piekmomenten op een dag heeft, wordt dat door Centix dus niet zo geteld.  

Hoe meten we dan dat een klant ‘te veel’ wijzig gebruikers heeft die gelijktijdig inloggen? Als er in een maand minimaal acht dagen zijn, waarop minimaal drie uur met te veel gebruikers gelijktijdig wordt ingelogd, spreken we van een overschrijding van het aantal wijzig gebruikerslicenties.

Bijsturen van het aantal gebruikerslicenties

Elk kwartaal wordt bekeken of de maandelijkse analyses leiden tot een verhoging of verlaging van het aantal benodigde wijzig gebruikerslicenties. Hierbij kijken we naar de trend en niet naar één specifieke maand waarin er bijvoorbeeld een piek is geweest. Bij veelvuldige overschrijding sturen we een voorstel tot bijsturen van het aantal wijzig gebruikerslicenties. In overleg met de klant wordt het aantal licenties dus pas verhoogd.

 

We zullen bij een overschrijding van het aantal licenties nooit de toegang tot Centix blokkeren. De filosofie daarachter is dat certificaten, veiligheidsdocumenten en dergelijke altijd opvraagbaar moeten zijn.