Wat is een API ?

De afkorting API staat voor Application Programming Interface. Met een API is het mogelijk applicaties met elkaar te laten ‘communiceren’ en gegevens uit te wisselen. De Centix API heeft ingebouwde documentatie. Een groot voordeel van een API is dat deze versie onafhankelijk van Centix werkt. Als de Centix versie hoger wordt (en dat gebeurt elke twee weken) dan blijft de bestaande API gewoon werken. De oude versie(s) worden dan nog enige tijd ondersteund. Als er ‘breaking changes’ zijn dan wordt er een nieuwe versie van de API geïntroduceerd. 

 

Technische facts:

  • Maximumaantal van 60 calls per minuut en 1000 per uur
  • JSON rest
  • Authenticatie mogelijkheden:
    • Client Credentials
    • Authorization code
  • Autorisatie d.m.v. scopes per geregistreerde ‘API-client’. De scopes bevatten per onderdeel de mogelijkheid tot geen (niet ingesteld), lezen of schrijven. Er zijn geen dataset beperkingen via de API mogelijk.
Centix API

Integratieplatforms

API’s van verschillende softwarepakketten kunnen meestal niet zonder hulp van een derde partij gegevens uitwisselen. Soms worden er specifieke maatwerk softwareoplossingen door de klant gemaakt om gegevens uit te kunnen wisselen (zogenaamde middleware). Voor dit soort oplossingen heeft de klant een programmeur nodig. Tegenwoordig wordt er ook veel gewerkt met integratieplatforms welke de meest uiteenlopende ‘IT’ terminologie hebben zoals Enterprise Servicebus, Maas (Messaging as a Service) en Message Broker. Met dit soort platforms kunt informatie tussen applicaties uitwisselen. De API van Centix wordt dan op zo’n systeem aangesloten.

Uitbreidingen of specifieke wensen

Centix heeft ervoor gekozen om niet alle entiteiten in de API beschikbaar te stellen. Als u toch een entiteit mist dan kunt u altijd contact opnemen met support. Zij kunnen een verzoek indienen om de API uit te breiden. Als het verzoek niet ingewilligd wordt dan kunt u nog altijd een plug-in laten ontwikkelen. Een plug-in is maatwerk in een Centix omgeving.