Algemene uitbreidingen

Naast ons Centix Online Basis pakket hebben wij vele optionele modules. Deze zijn individueel toe te voegen aan uw configuratie om uw bedrijf te voorzien van maatwerk. De modules van deze pagina staan hier opgesomd:
Gereedschapbeheer software

Capaciteitsplanning

C4-CON-05-06

In Centix worden op verschillende plaatsen voorcalculaties bijgehouden. Om te kunnen vaststellen welke capaciteit benodigd is in welke periode kan men in Centix gebruik maken van de capaciteitsplanning. De werking is simpel; maak een capaciteitsplanning aan voor een bepaalde periode en voeg aan deze periode één of meerdere scenario’s toe. Het toevoegen van werkzaamheden zoals:

 

 1. Object onderhouds- en inspectieschema’s; de vastgestelde periode onderhouds- en inspectieplannen met hun voorcalculatie toegevoegd worden.
 2. Projecten; de voorcalculatie van de uren wordt volgens evenredig in de tijd verdeeld per week.
 3. Repeterende workflowitems; dit scenario komt veel voor bij klanten welke veel met jaarlijks terugkerende afspraken te maken heeft zoals bij het keuren van arbeidsmiddelen op locatie.
 4. Workflowitems; met dit scenario wordt veelal het al lopende werk meegenomen op de capaciteitsplanning.
 5. Handmatige regels; met handmatige regels worden meestal zaken als geprognotiseerde verstoringen opgenomen in de capaciteitsplanning.

Bekijk de video over de capaciteitsplanning hier.

Afschrijvingen

C4-CON-05-10

Centix wordt veelal gekoppeld aan financiële pakketten zoals AFAS, Profit, Exact, Metacom, 4PS of Snelstart. In deze gevallen is het over het algemeen genomen handig om de afschrijvingen vanuit het financiele pakket te doen. Maar soms is de boekhouding niet ingericht om de afschrijvingen op allerlei types assets te doen. Voor die gevallen heeft Centix een eigen afschrijvingsmodule met typische functiepunten welke in materieel-,  gereedschap en assetmanagent voor komen. 

 

Na het definieren van de juiste grootboeken kunnen de afschrijvingen worden toegevoegd. Op basis van aankoopdatum, eerste afschrijfperiode jaar, aantal perioden en de restwaarde wordt de afschrijving per periode berekend. Vervolgens is het mogelijk meerdere ‘objecten’ aan deze afschrijving te koppelen of een boeking te genereren. Maar indien het af te schrijven object verkocht of buiten gebruik wordt gesteld, is er de mogelijkheid een verkoopprijs en verkoopdatum te genereren. Eventuele facturen en/ of aankoopbewijzen kunnen eveneens toegevoegd worden. De boekingen van de afschrijvingen zijn uiteindelijk te vinden als afschrijving in het dakboekenoverzicht.

Fiattering

C4-CON-10-02

Met de fiatteringsmodule is het op zowel in- als verkoop mogelijk om per beveiligingsrol aan te geven onder welke voorwaarden een order in welke status aangemaakt mag worden door de gebruiker. Zo kan het bijvoorbeeld wel zo zijn dat een gebruiker een onbeperkte aanvraag kan doen maar alleen een order mag aanmaken voor bedrijfskleding tot een bepaald saldo. De in te stellen regels hebben betrekking op:

 • Aantal orderregels
 • Aantal op een orderregel
 • Het orderregeltotaal
 • Het ordertotaal
 • Beperking op artikel categorieën

Meerdere talenondersteuning

C4-CON-11-02

Centix kent standaard acht talen in de gebruikersinterface. Dit houdt in dat de teksten van Centix in deze talen getoond kunnen worden. Het gaat dan om Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Pools, Deens en versimpeld Chinees. Maar voor sommige klanten gaat dit niet ver genoeg. De gebruikers moeten ook de data welke door de organisatie zelf ingevoerd wordt in meerdere talen kunnen zien en instellen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld België waarbij Engels, Vlaams en Frans in veel organisaties door elkaar heen gebruikt wordt. Voor dit soort toepassingen is deze module beschikbaar gesteld. De gebruiker kan in zijn eigen taal invoer doen en op diverse manieren kan de invoer vertaald worden. De meertalige ondersteuning vindt  plaats op de objecten en producten

Uw voordeel: 

Als een gebruiker een brandblusser wil bestellen via de webshop is het wel zo fijn als dat voor een Engelstalige collega een ‘Fire extinguisher’ en voor een Franse collega een ‘Extincteur d’incendie’ is. Voor die functionaliteit wordt de module ‘Meertalige content ondersteuning’ gebruikt. Deze module is er al jaren en ondersteunde tot nu toe een beperkt aantal velden van de objecten en producten. Mede door onze groei in België en de internationalisering van onze klanten wordt deze module steeds intensiever gebruikt. Vandaar dat wij samen met u daarin verder ontwikkelen. Daarom worden er steeds meer gegevens vertaalbaar gemaakt.

Competenties

C4-CON-11-05

Centix is software voor technisch asset management. In sommige gevallen is er de behoefte om competenties en opleidingen van personen vast te leggen. In principe raadt Centix aan om, indien mogelijk, dit soort zaken in een specifiek HR-software oplossing vast te leggen. Voor sommige klanten geldt dat men vanwege geringe omvang of specifieke toepassing toch de keuze maakt om dit in Centix te doen. Bijvoorbeeld in het geval dat men wil vastleggen wie welk materieelsoort mag bedienen of wie de juiste opleiding heeft om een bepaalde keuring uit te mogen voeren. Met de competentiemodule kunnen verschillende competentietypes als of de competentie verloopt vastgelegd worden per persoon. Houdt u er wel rekening  mee dat het vastleggen van dit soort gegevens gevoelig zijn voor de privacy wetgeving!

Automatische nummering

C4-CON-11-06

Deze module was in het verleden van grote waarde. Tegenwoordig wordt de module minder toegepast omdat objecten en locaties vanwege de introductie van QR-codes meestal over het gehele Centix systeem uniek zijn. De automatische nummeringsmodule kan op de volgende onderdelen ingezet worden:

 • Objecten; nummeringsystemen op opvolgend per product, objecttype, relatie en doorlopend
 • Locaties; nummeringsystemen op locatietype, relatie en doorlopend
 • Producten; nummeringsystemen op categorie en doorlopend

Indien u denkt dat deze module voor uw organisatie van meerwaarde is kunt u het beste advies vragen bij Centix. De module kan namelijk behoorlijk divers geconfigureerd worden en werkt alleen in Online systemen (dus bijvoorbeeld niet in de Mobile App).

Vraag vrijblijvend een demo aan!

Krijg een demonstratie van onze software en zie wat Centix Online kan betekenen voor jouw organisatie.