Centix Online software

Centix Online is de basis van de Centix database. Hierin kunnen onder meer objecten, locaties, relaties en personen worden vastgelegd.

Afhankelijk van uw behoeften kunnen er modules worden bijgeschakeld als u bijvoorbeeld inzet van materieel op een project wil door belasten of met digitale werkbonnen wil werken. Door middel van gestandaardiseerde partner plug-ins is het mogelijk Centix naadloos te integreren in uw eigen branche- of financiële softwarepakket. Toch uw eigen koppeling tot stand brengen? Dan heeft u standaard de beschikking tot onze open API of kunt u uw eigen maatwerk plug-in laten maken.

Centix producten

Centix Online Basis

€119,50 per maand

Onze instapconfiguratie heeft uitgebreide mogelijkheden en biedt een compleet pakket om voor elke branche een oplossing te bieden. Er zit geen beperking op het aantal objecten of gebruikers, én bevat één gelijktijdige wijziggebruiker.

Bekijk onderstaand wat Centix Online Basis te bieden heeft!

Centix Apps

Inbegrepen bij diverse modules.

Centix biedt een drietal mobiele apps waardoor al uw werkzaamheden altijd en overal uitgevoerd kunnen worden. Met Centix Mobile App kunt u van online inspecteren bij uw klant tot het offline inspecteren in de industrie en offshore. Met de Centix Logistics App beheert u het gehele proces van orders, picken, directe balie uitgifte tot inname- en retourneren. De Centix Werkbon App is voor de buitendienst medewerkers of werkplaats om het proces van inplannen, registratie tot afhandelen te ondersteunen. 

Modules

Aanvullend op uw Centix Online

Top 6 modules

Centix Online Basis

€119,50 per maand

Onze instapconfiguratie heeft uitgebreide mogelijkheden en biedt een compleet pakket om voor elke uiteenlopende branche een oplossing te bieden. Er zit geen beperkingen op het aantal objecten of gebruikers, én bevat één gelijktijdige wijziggebruiker.

Bekijk onderstaand wat Centix Online Basis te bieden heeft!

Centix Apps

Inbegrepen bij diverse modules.

Centix biedt een drietal mobiele apps waardoor al uw werkzaamheden altijd en overal uitgevoerd kunnen worden. Met Centix Mobile App kunt u van online inspecteren bij uw klant tot het offline inspecteren in de industrie en offshore. Met de Centix Logistics App beheert u het gehele proces van orders, picken, directe balie uitgifte tot inname- en retourneren. De Centix Werkbon App is voor de buitendienst medewerkers of werkplaats om het proces van inplannen, registratie tot afhandelen te ondersteunen. 

Modules

Aanvullend op uw Centix Online

Top 6 modules

Plug-ins

Koppeling met Centix Online

Hieronder zijn de partner plug-ins te zien welke het meest gebruikt worden. Een partner koppeling wordt gezamenlijk met de betreffende partner gemaakt en er zijn afspraken over het up-to-date houden van de koppeling. Klik op de button voor een compleet overzicht.

Een uitgebreide koppeling met Profit met een ‘special interest’ voor bouwbedrijven.

Ons meest gebruikte koppeling. Daardoor optimaal  te koppelen door een uitgebreide set aan instellingen.

Zoals Snelstart werkt, is ook de koppeling. Snel, efficient en doeltreffend.

Deze bedrijven gingen u voor

Licentiestructuur

Onze softwareoplossing begint altijd bij Centix Online Basis. In deze licentie zitten de meest gebruikte functionaliteiten, welke voor de meeste bedrijven voldoende zijn. In dit pakket zit standaard één wijzig gebruikerslicentie. Heeft u meerdere wijzig gebruikers, betekent dit niet dat er ook meerdere licenties moeten worden afgenomen. Het aantal gebruikerslicenties staat namelijk gelijk aan het aantal wijzig gebruikers dat regelmatig gelijktijdig is ingelogd. 

Bij overschrijding van het aantal wijzig gebruikerslicenties blokkeren wij nooit de toegang tot de Centix-omgeving. De filosofie daarachter is dat certificaten, veiligheidsdocumenten e.d. altijd opvraagbaar moeten zijn. Wel komen we bij veelvoudige overschrijding met een voorstel om het aantal licenties bij te sturen.

Ontdek wat Centix voor uw organisatie kan betekenen

Bent u enthousiast geworden en wilt u meer weten? Graag neem ik u mee door de mogelijkheden die Centix u te bieden heeft in een productdemonstratie. Afhankelijk van uw wensen, praat ik u in een half uur tot anderhalf uur bij zodat u een duidelijk beeld krijgt van onze softwareoplossing!

 

Functionaliteiten van Centix Online in vijf categorieën

Objectbeheer

Eén van de basisfunctionaliteiten in Centix is het beheren van objecten van- en naar locaties én onderhoud- en inspecties registreren en uitvoeren. Van materieel, gereedschap, machines en voertuigen, tot installaties, onderdelen en verbruiksmaterialen. Per object is er een stamkaart waar de gebruiker, afhankelijk van de rechten, bepaalde informatie kan inzien. Stamgegevens, objectstaat, onderhoud- en inspectieschema’s, certificaten, documenten maar ook welke locatie het object is gelokaliseerd is hier inzichtelijk. Met Centix ‘verplaatst’ u de objecten eenvoudig middels diverse functionaliteiten in de Web of met mobiele Apps en worden alle mutaties gelogd. 

Locatiebeheer

In Centix worden alle aanwezige locaties gedefinieerd. U definieert zelf locatie types zoals een magazijn, werf, voertuig, vaartuig, medewerker, project, afdeling et cetera. Op een locatie worden objecten gezet welke op dat moment op die locatie aanwezig zijn. Dit zijn objecten in iemand zijn werkbus, voorradig in het magazijn, of aanwezig op een bepaalde afdeling. Indien het object van locatie wijzigt, legt u dit vast in Centix. Het is tevens mogelijk locaties aan elkaar te koppelen om zo een hiërarchische structuur van bijvoorbeeld een gebouw aan te brengen.  In de afbeelding hiernaast ziet u een locatie stamkaart met stamgegevens, aanwezige objecten, documenten en zelfs een mogelijkheid om een serviceverzoek voor een locatie in te dienen.

Relatie- en personenbeheer - CRM

Relaties in Centix zijn bijvoorbeeld leveranciers, BV’s in een groep, business units binnen een organisatie, of uw klanten waarvan data in uw configuratie is opgeslagen. Gegevens over deze relatie legt u gedetailleerd vast in Centix: van basisgegevens tot financiële gegevens. Om de juiste eigenaar van aangemaakte objecten en locaties te definiëren worden deze toegewezen aan de juiste relatie. Personen en gebruikers registreert u eveneens tot in detail met Centix en koppelt u aan een relatie. Door het uitgebreide rechtenmodel van Centix bepaalt u wat een relatie of persoon mag zien en wat hij/zij mag uitvoeren.

Documentenbeheer

Het beheren van documenten is een standaardfunctionaliteit in Centix Online. Denk hierbij aan certificaten en rapportages maar ook gebruikershandleidingen, (technische) tekeningen, veiligheids-voorschriften, foto’s, vergunningen, algemene voorwaarden et cetera. Deze documenten zijn in verschillende talen en revisies op te slaan en te koppelen aan objecten, locaties, relaties of onderhouds- en inspectieplannen. Per documentsoort is te bepalen wie deze wel of niet mag inzien. Met een QR-code sticker op een object vraagt een gebruiker eenvoudig het laatste certificaat of gebruikershandleiding op. Hierdoor heeft iedereen altijd en overal de juiste informatie.

Onderhoud en inspecties

Naast middelenbeheer biedt Centix ruime ondersteuning voor onderhoud en inspecties, opleveringen en keuringen te beheren. In Centix kunt u aan een object één of meerdere onderhoud- en inspectieplannen koppelen. Deze heeft een zelf te definiëren termijn, maar bevat ook een checklist met vragen of taken welke tijdens het onderhoud of inspectie afgevinkt moeten worden. We hebben voor de meest voorkomende inspecties standaard checklisten. Maar deze checklisten zijn ook vrij snel en eenvoudig zelf aan te maken. Het uitvoeren en aflopen van zo’n checklist kan met de Centix Mobile App. Na het afronden wordt er direct een certificaat gegenereerd.

Veelgestelde vragen

Nog niet uit over de aanschaf van Centix Online? Hierbij een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op!

Data voortkomend uit uw bestaande pakket of bijvoorbeeld Excellijsten kunt u simpel en eenvoudig importeren in uw Centix omgeving. Voor sommige veel voorkomende migraties hebben wij zelfs standaard migratiescripten.

Centix heeft naast de standaard open API tal van koppelingen waardoor dit aan uw branche- of financiële pakket te koppelen is.

Centix B.V. werkt met veel organisaties waar vertrouwelijke informatie in omgaat. Om de veiligheid te waarborgen en de risico’s van informatie-  en datalekken zoveel mogelijk te beperken, heeft Centix B.V. een ISO 27001 certificering. Centix heeft een proactief beleid op het gebied van opleiding, audits en awareness om alle betrokkenen scherp te houden op ons gemeenschappelijk belang: een veilige Centix omgeving!

Onze Centix consultants zijn ervaren medewerkers die u een vliegende start geven. Onze best practice aanpak is erop gericht te zorgen dat u de juiste keuzes maakt en een snel en efficiënt Centix systeem krijgt. Daarnaast geven zij u opleiding en training zodat u vanaf dag één succesvol met Centix uw werk kan organiseren. 

Centix heeft twee datacentra op het Scienceparc in Amsterdam. De datacentra liggen ongeveer 800 meter van elkaar af en zijn verbonden met een darkfiber verbinding. Het beheer van de VM’s (virtuele machines) wordt door ons zusterbedrijf Staro Automatisering gedaan zodat er geen ‘externe’ medewerkers bij onze data hoeft te komen. Uiteraard zijn alle betrokken partijen gecertificeerd met minimaal een ISO27001 certificering.

U kunt een onbeperkt aantal gebruikers aanmaken. Centix Online werkt volgens het principe van gelijktijdige gebruikers (concurrent users). Zo heeft Centix Online Basis één gelijktijdige ‘wijzig’ gebruiker en tien gelijktijdige ‘kijk’ gebruikers. Daardoor wordt de gebruiker pas door Centix herkend als gelijktijdige gebruiker als deze is ingelogd. Extra gelijktijdige gebruikers kunnen per stuk worden bijbesteld.

Centix B.V. heeft ontwikkeling van de software hoog in het vaandel staan. Dat wil zeggen dat wij elke twee weken nieuwe update uitbrengen met nieuwe functionaliteiten én veiligheidsupdates. Via de nieuwsbrief en release notes blijft u op de hoogte van de laatste wijzigingen. 

Sommige van onze klanten merken na verloop van tijd dat de getoonde functionaliteiten in de nieuwsbrief op de website e.d. niet zichtbaar is in hun omgeving. Dat komt doordat meestal de functionaliteit bijvoorbeeld door de rechtenmodule niet is ingeschakeld, menu items ontbreken e.d. Wij raden klanten altijd aan om naar de gebruikersdagen te komen, webinars bij te wonen en bijvoorbeeld 1-2 dagen budget per jaar op te nemen om onze specialisten u te laten ondersteunen met laatste ontwikkelingen.

Centix Online Basis draait op de Web. De minimale eis aan een besturingssysteem is Windows Server 2016 server web Edition. Aanbevolen wordt Windows Server 2019 standaard. Daarnaast wordt aanbevolen 16 GB aan RAM geheugen en 25 GB aan schijfruimte te hebben. De minimale en aanbevolen resolutie is 1024 x 768 met een Microsoft .NET framework 4.8. Aanbevolen wordt Centix Online Web in ‘Google Chrome’ browser te gebruiken. Neem contact met ons op voor meer informatie over de Centix systeemeisen.

Centix Online Basis

€105,-

per maand

Onze instapconfiguratie met uitgebreide mogelijkheden en onbeperkte opslag.

Modules

Onze top 6 modules.

Centix Producten module

Verkoop- en verhuurproducten worden gebruikt bij de order- en worfklowmodules.

 

Gemakkelijk centraal beheer van product content voor objecten.

Centix Orders module

Zowel voor interne doorbelasting als voor externe verkoop- en verhuurorders.

 

Maar ook zijn ze gemakkelijk documenten aan objecten te koppelen.

Centix samengestelde producten module

Bij samengestelde producten koppel je twee of meer producten aan elkaar.

 

Denk bijvoorbeeld aan een bunkerset van 25 bouwhekken.

Centix Workflow module

Ondersteund zowel individuele werknemers als teams in het beheer en uitvoeren van werkorders, service tickets enzovoort. Gemaakt voor werkplaats en buitendienstmonteurs.

Centix contracten module

Overzichtelijk contractmanagement systeem met uitgebreide mogelijkheden en geïntegreerd met asset management, facturatie en workflow.

Centix Werkbare dagen module

Rekenen met werkdagen en vakantiedagen dat is waar deze module een invulling aangeeft.
De module wordt gebruikt bij de verhuur- en workflow modules.

Centix Online Basis

€105,-

per maand

Onze instapconfiguratie met uitgebreide mogelijkheden en onbeperkte opslag.

Modules

Onze top 6 modules.

Centix Producten module

Verkoop- en verhuurproducten worden gebruikt bij de order- en worfklowmodules. Gemakkelijk centraal beheer van product content voor objecten.

Centix Orders module

Zowel voor interne doorbelasting als voor externe verkoop- en verhuurorders. Maar ook zijn ze gemakkelijk documenten aan objecten te koppelen.

Centix samengestelde producten module

Bij samengestelde producten koppel je twee of meer producten aan elkaar. Denk bijvoorbeeld aan een bunkerset van 25 bouwhekken.

 

 

Centix Workflow module

Ondersteund zowel individuele werknemers als teams in het beheer en uitvoeren van werkorders, service tickets enzovoort. Gemaakt voor werkplaats en buitendienstmonteurs.

 

Centix contracten module

Overzichtelijk contractmanagement systeem met uitgebreide mogelijkheden en geïntegreerd met asset management, facturatie en workflow.

 

Centix Werkbare dagen module

Rekenen met werkdagen en vakantiedagen dat is waar deze module een invulling aangeeft.
De module wordt gebruikt bij de verhuur- en workflow modules.

 

Partner plug-ins

Hieronder de partner plug-ins welke het meest worden gebruikt. Een partner koppeling wordt gezamelijk met de betreffende partner gemaakt en er zijn afspraken over het up-to-date houden van de koppeling. Klik op de button voor een compleet overzicht.

AFAS

Een uitgebreide koppeling met Profit met een ‘special interest’ voor bouwbedrijven.

Exact Online

Ons meest gebruikte koppeling. Daardoor optimaal in te passen door een uitgebreide set aan instellingen.

Snelstart

Zoals Snelstart werkt is ook de koppeling. Snel, efficient en doeltreffend.

Ondek zelf de mogelijkheden van Centix!

Probeer onze software nu 30 dagen gratis en zie wat Centix Online kan betekenen voor uw organisatie