Privacystatement Centix BV

Centix B.V. gevestigd op Tasveld 1B 3417 XS Montfoort, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacy statement.

 

Contact gegevens:
https://centix.com
Tasveld 1B
3417 XS Montfoort
+31 348 471040

Persoonlijke data die wij verwerken

Centix BV verwerkt uw persoonlijke gegevens wanneer u onze diensten gebruikt en / of als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Centix B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Centix B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Centix B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Centix B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Contactformulieren

  • Bewaartermijn: 1 jaar
  • Reden: Indien u contact met ons opneemt kan het zijn dat wij op een later moment nogmaals contact met u op dienen te nemen rondom het betreffende onderwerp.

Sollicitatieformulier

  • Bewaartermijn: 6maanden
  • Reden: Bij een sollicitatie ontvangen we uw CV en motivatiebrief om een weloverwogen keuze te maken uit diverse kandidaten. Soms lopen sollicitatieprocedures langere tijd door.

Delen van persoonsgegevens met derden

Centix B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website www.centix.com werkt niet op alle functiepunten zonder cookies. Zonder cookies kunt u bijvoorbeeld niet inloggen op onze website en zijn wij niet in staat om op ingelogde gedeeltes functies te laten zien of aan te passen, zoals meldingen. De programmeertechniek achter onze website (.NET) heeft nu eenmaal cookies nodig.

 

Daarnaast gebruiken wij één extern component (Google Analytics) om uw gedrag vast te leggen op onze website. Dit doen we om beter te kunnen analyseren welke pagina’s gelezen worden, hoe het zoekgedrag is, hoe vaak u onze website bezoekt enzovoort. Wij proberen dit zo anoniem als mogelijk te doen en zijn absoluut niet op zoek naar gegevens welke naar individuen te herleiden zijn. Door gebruik te maken van inPrivate / inCognito in uw webbrowser zorgt u ervoor dat dit soort gegevens niet naar ons verstuurd worden. Wij gebruiken dus vooral cookies zodat wij de juiste informatie op onze website kunnen zetten.

 

In Google Analytics hebben wij een bewaartermijn van 14 maanden ingesteld. We hebben voor een bewaartermijn van 14 maanden gekozen (de laagste mogelijkheid) om trends te vergelijken in dezelfde periode over een jaar. Korter is niet mogelijk.

Hotjar

Via onze website is er een cookie geplaatst door Hotjar, als onderdeel van hun analyse diensten. Wij gebruiken Hotjar om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de site gebruiken. Door middel van deze informatie kunnen wij actief de website blijven verbeteren voor een betere ervaring op de website van toekomstige bezoekers.

Leadinfo

We maken gebruik van Leadinfo. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het zakelijk gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Wij gebruiken Leadinfo om actief de website te verbeteren voor een groter gebruiksgemak van toekomstige bezoekers. Daarnaast vergaren we door Leadinfo inzicht in de verhouding van nieuwe en bestaande klanten op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Centix BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens doen of uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken sturen naar cderooij@centix.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Als u de toestemming voor verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekt dan leidt dit tevens tot verwijdering van uw gegevens uit onze bestanden. Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. de Rooij (cderooij@centix.com). Zij zal uw klacht dan in behandeling nemen en met u kijken naar een oplossing. Centix B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens indien u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonlijke gegevens zijn omgegaan. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Centix BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mevrouw C. de Rooij (cderooij@centix.com). Centix BV heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: