Partner koppelingen & plug-ins

Partner koppeling en plug-ins zijn beschikbaar bij Centix. Een koppeling komt tot stand door het gebruik van een API wanneer u zelf of een leverancier wilt koppelen. Wij beschikken zelf ook over diverse plug-ins. Door gebruik te maken van een plug-in wordt Centix uitgebreid. Wij maken verschil tussen partner koppelingen en maatwerk plug-ins. Een partner koppeling komt tot stand door samen te werken met een externe software leverancier. Een maatwerk plug-in wordt speciaal op wens ontwikkelt.

 

Hieronder staan beschrijvingen van een aantal partner plug-ins met onder meer AFAS en Snelstart. Hier wordt de werking en gegevensuitwisseling beschreven. De hieronder vermelde partner plug- ins worden het meest gebruikt. Een partner koppeling is gezamenlijk met de betreffende partner gemaakt. Ook zijn er afspraken over het up-to-date houden van de koppeling. Neem bij interesse contact met ons op en wij voorzien u van de juiste informatie.

AFAS

Een uitgebreide koppeling met Profit met een ‘special interest’ voor bouwbedrijven.

Exact Online

Ons meest gebruikte koppeling. Daardoor optimaal in te passen door een uitgebreide set aan instellingen.

Snelstart

Zoals Snelstart werkt is ook de koppeling. Snel, efficient en doeltreffend.

4PS

4PS plug-in

De koppeling is vooral ontwikkeld voor materieeldiensten. Het materieel wordt compleet en alleen in Centix bijgehouden.

Metacom

Speciaal voor GWW bedrijven is deze koppeling tot stand gebracht.

Fluke MetCal / Metteam

Deze software wordt veel gebruikt in kalibratielabs. Zo kunnen de kalibratierapporten naar Centix worden verzonden.