Centix: voor elke onderhoudsstrategie

Centix Online Basis kent vier types onderhoud welke allen anders worden georganiseerd. Correctief onderhoud, preventief onderhoud en gebruik gebaseerd onderhoud. Daarnaast is event gestuurd onderhoud met behulp sensoring mogelijk doormiddel van een API. In Centix kunnen alle soorten onderhoud naast elkaar gebruikt worden, ook per asset.

Correctief onderhoud

Correctief onderhoud is een onderhoudstaak welke wordt uitgevoerd om een defect of onvoldoende presterende asset in de juiste operationele staat te herstellen. In Centix wordt dit breed ondersteund doormiddel van servicemeldingen en de workflow. Een gebruiker kan door het scannen van een QR-code van de asset of locatie een serviceverzoek indienen. Hier wordt een workflow item voor aangemaakt waarna deze beoordeelt en ingepland kan worden. Veelal toegepast bij de serviceorganisaties waar klanten servicemeldingen kunnen aanmaken maar ook in de industrie waar productiemedewerkers servicemeldingen kunnen indienen voor de technische dienst.

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud, ook wel periodiek onderhoud, zijn routinematige onderhoudstaken met een vast tijdsinterval. Preventief onderhoud heeft als doel storingen en gebreken te voorkomen en prestaties van assets verbeteren. Het is de meest gebruikte type onderhoud in Centix. Per assettype kan de tijdsinterval verschillen. Hierop worden de onderhoudsplannen gedefinieerd. Onderhoud voor bijvoorbeeld motoren, pompen of afsluiters worden veelal op een vast tijdsinterval ingepland. Het onderhoud kan uitgevoerd worden met behulp van de Centix Mobile App.

Gebruik gebaseerd onderhoud

Gebruik gebaseerd onderhoud is op meterstand gerichte onderhoud. Onderhoud wordt ingepland op basis van het daadwerkelijk gebruik van de asset. In Centix wordt dit ondersteund door de meterstanden. Het houdt rekening met dagelijks gebruik van de asset en gebruikt dit om een vervaldatum te definiëren om het onderhoud uit te voeren. Zo kan het onderhoud bijvoorbeeld om de zoveel draaiuren of kilometers ingepland worden. Dit wordt veelal gebruikt voor bijvoorbeeld onderhoud van een aggregaat, motor, transportbanden maar ook voor servicewagens.

Event gebaseerd onderhoud

Een laatste type onderhoud is event gebaseerd onderhoud. Hierin wordt onderhoud georganiseerd op basis van een aantal gebeurtenissen. Een toepassingen hiermee is het uitlezen van trilling- of temperatuursensoren. Deze bevatten een alarmwaarde. Bij het overschrijven van deze waarde wordt er een onderhoudstaak aangemaakt. Veelal toegepast in de installatietechniek, gebouwbeheersystemen, productiebedrijven en de industrie. Event gebaseerd onderhoud is in Centix mogelijk doormiddel van een API.

 

Wilt u meer weten over de verschillende toepassingen van Centix voor onderhoud of inspecties? Bekijk dan de toepassingen van Centix.