Terug

Nieuw uiterlijk OI app
Onderhoud en inspectie via je mobiel ...

In het veld, tijdens inspectie- en onderhoudswerkzaamheden,  een formulier invullen dat vervolgens op kantoor wordt overgetypt is niet meer van deze tijd. Ook het verlegen zitten om gegevens zoals bouwtekeningen, specsheets, exploded views en andere zaken die tijdens het werk nodig zijn om het naar behoren te kunnen uitvoeren, hoort niet meer bij een moderne bedrijfsvoering.

Vrijwel alle werknemers in uw bedrijf zijn al volledig mobiel voor wat hun informatie betreft. Bankieren kan overal en altijd. Dat kan dus ook met uw bedrijfsapplicaties.

Centix heeft er werk van gemaakt dat die mobiliteit en de daarmee gepaard gaande flexibiliteit volledig in onze software is doorgevoerd. Niet alleen in technische zin. Maar ook en vooral op het gebied van herkenbaarheid, intuïtiviteit en bedieningsgemak. Dus herkenbaar qua lay out en met grote knoppen die zelfs op een kleine smartphone goed te bedienen zijn.

Onze vernieuwde OI app bevat bij uitstek een functie van Centix die aan het bovenstaande beantwoordt.  Deze app wordt in het veld gebruikt door mensen die snel en effectief met deze tool willen kunnen werken. Niet de software bepaalt het tempo maar degene die er mee werkt.
Bovendien ondersteunt deze app zowel de minder ervaren medewerker als de oude rot in het vak. Gedetailleerd als het nodig is, snel en geaggregeerd als het kan.
.