Grid filter uitbreidingen

Om het werken in de overzichtsschermen nog overzichtelijker te maken zijn kolomfilters toegevoegd
zodat er nu op meerdere manieren gefilterd kan worden. Naast de kolom is een filter icoontje
toegevoegd. Door te klikken op de filter worden de filtermogelijkheden zichtbaar. Er kan gezocht
worden op woorden of getallen maar er is ook een mogelijkheid om extra filters toe te voegen
waardoor er bijvoorbeeld gefilterd kan worden op waardes kleiner dan, groter dan of dat de waarde
gelijk of niet gelijk is aan de ingevoerde waarde.

Wanneer een filter actief is wordt het icoontje blauw zodat men weet welke filters actief zijn