Drinkwaterbedrijf Dunea en keuringsbedrijf CE-ESTER werken samen met én in Centix

“Een universele werkwijze en meer overzicht, doordat we in hetzelfde systeem werken”

Dunea, leverancier van drinkwater aan bijna 1,4 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland, maakt gebruik van Centix om ruim 4.000 materieelstukken te beheren. De focus ligt op materieel- en locatiebeheer, terwijl CE-ESTER Centix inzet voor relatiebeheer, planning en (jaarlijkse) keuringen onder andere bij Dunea. Materieelbeheerder Jonathan den Hertog van Dunea en relatiebeheerder Michel Steggerda van CE-ESTER delen hun ervaringen.

Situatie tot 2022: Geen structuur

Materieelbeheerder-en-Relatiebeheerder-spreken-planning-door

Dunea beschikt al langere tijd over de software van Centix. Voorheen maakte zij gebruik van de desktopversie, Centix Office. Enkele jaren terug is Dunea geüpgraded naar de onlineversie van de software, de cloudoplossing Centix Online. Echter, hier heeft Dunea tot 2022 niets aan de structuur in het systeem gedaan, waardoor de software niet optimaal werd ingezet. Jonathan den Hertog licht toe: “Met ruim 70 monteurs die soms eigen gereedschappen meenemen, was het lastig om overzicht te behouden op wat er op welke locatie lag. Daar komt bij dat het proces voor ons al vrij complex is, gezien keuringen plaatsvinden in een omgeving met verschillende locaties en sublocaties.” Om de structuur aan te brengen, schakelde Dunea opnieuw de hulp van een Centix Consultant in om zo de software optimaal te gaan benutten.

Oplossing van Centix: “Voordelig samenwerken in hetzelfde systeem”

Nadat bekend werd dat de eigen keurmeester, die de keuringen in Centix uitvoerde, met pensioen zou gaan, besloot Dunea de jaarlijkse keuringen uit te besteden. Om het keuringsproces te verbeteren, ging Dunea samenwerken met extern keuringsbedrijf CE-ESTER, dat ook met Centix werkt. Jonathan: “Samen met Centix en CE-ESTER hebben we Centix volledig opnieuw ingericht en opgeschoond.” Het keuringsbedrijf krijgt als gebruiker toegang tot de Centix-omgeving van Dunea en voert hierin de keuringen uit. Michel: “Sommige klanten willen de regie in eigen handen houden. Door samen goede afspraken te maken, voeren wij keuringen uit in de Centix-omgeving van de klant. Bedrijven die op gebied van materieelbeheer geheel ontzorgd willen worden, brengen wij onder bij ons in het klantportaal van Centix.”

Volgens Jonathan heeft Centix geholpen bij het centraliseren van materieelbeheer. Hij wijst erop dat de software hen in staat stelt om de controle te behouden over hun activiteiten en de mogelijkheid biedt om objecten gemakkelijk aan te maken, te verplaatsen en te beheren. Door het gebruik van Centix kan Dunea efficiënter opereren, met als doel om meer dan 95% van hun materieelkeuringen up-to-date te houden. De samenwerking tussen Dunea, CE-ESTER en Centix heeft geleid tot significante verbeteringen in het keuringsproces en het beheer van materieel. Zowel Dunea als CE-ESTER benadrukken het belang van goede communicatie, afstemming en evaluatie van keuringen om optimaal gebruik te maken van Centix. Beide partijen kijken uit naar toekomstige ontwikkelingen met de Centix software.

Resultaten met Centix: blijvend streven naar >95% van de keurdata op GROEN

  • “Met Centix kunnen we blijven streven naar meer dan 95% gekeurd materieel. We willen zoveel mogelijk alles op groen. We hebben hierin al eens 98% bereikt”, aldus de Dunea keurmeester.

  • Efficiënte data-extractie (onttrekken van data) onder andere voor het maken van management rapportages en een geoptimaliseerde planning.

  • Flexibiliteit in het keuringsproces met betrokkenheid van eigen parttime keurmeester.

  • Dankzij de Centix Werkbon App kan de keurmeester van CE-ESTER makkelijk werkbonnen beheren, plannen, uren registreren en eigen voorraad bijhouden in één app.

  • Versnelde VCA-certificering voor Dunea, binnen drie maanden bereikt dankzij Centix. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Onderdeel hiervan is de wettelijk verplichte keuring van arbeidsmiddelen. CE-ESTER voert door het keuren en beheren van materieel in Centix feitelijk een interne audit uit bij Dunea, wat ervoor zorgt dat het voor de externe VCA-audit goed geregeld is. “Dat dit nu zo efficiënt verloopt, hebben we te danken aan Centix,” aldus de CE-ESTER keurmeester.”

Dunea & CE-ESTER werken samen met en in Centix
Keurmeester van CE-ESTER laad zijn spullen uit om de dag te kunnen beginnen