Dankzij Centix kan keuringsbedrijf CE-ESTER haar klantbelofte waarmaken

“Als je met ons in zee gaat, heb je nooit ongekeurde gereedschappen”

Keuringsbedrijf CE-ESTER benut alle mogelijkheden die Centix biedt met haar oplossing voor materieel- en gereedschapsbeheer. Het bedrijf begon rond 2012 met registratie van te keuren arbeidsmiddelen in Centix, nu wordt het systeem optimaal benut voor het beheer. Een wezenlijk verschil volgens directeur en eigenaar Efraïm Ester, die daardoor haar klantbelofte kan waarmaken: “Als je met ons in zee gaat, heb je nooit ongekeurde gereedschappen.” 

Op die manier vormt Centix als totaalpakket voor materieelbeheer ook een stuk marketing voor CE-ESTER. “Op het moment dat Centix een gebruiksvriendelijk programma neerzet, zorgen ze ervoor dat onze klanten makkelijk overzicht en inzicht hebben in hun materieel. Dat voordeel gebruiken we ook als een USP (Unique Selling Point) om binnen te komen bij nieuwe klanten. Het zorgt ervoor dat onze dienstverlening beter is!” 

Verbeterslag

Vanaf het moment dat Efraïm in 2010 besloot om niet alleen keuringen maar ook beheer te gaan uitvoeren, is het bedrijf gegroeid in volwassenheid. “Ik wilde anders, een totaalpakket aanbieden. Daar sloot Centix perfect op aan. Met Centix hebben we een grote verbeterslag doorgevoerd. Alles is geautomatiseerd. Gelijk met Centix zijn we opgegroeid, groot geworden. We maken de organisatie nu klaar om onze groeidoelstelling – 1000 klanten in 2023 – te behalen. Dan gaan we van 16 naar 25 keurmeesters. Het systeem van Centix kan ongelimiteerd uitgebreid worden tot wat wij nodig hebben. Centix biedt ons hiermee de juiste ondersteuning om de organisatie te dragen.”

“Centix heeft direct bijgedragen aan onze groei en is een aanjager geworden voor onze bedrijfsinnovatie: We blijven samen vernieuwen.”

Groeipartner

Centix vormt voor CE-ESTER de ruggengraat van de organisatie. “Het moet altijd werken. Het is dus belangrijk dat het betrouwbaar is en ook prettig dat we een goede relatie hebben met Centix. Het is niet alleen een aanbieder van een software systeem, maar een groeipartner die meedenkt. “Ze luisteren actief om er vervolgens wat mee te doen. Ze komen altijd terug met feedback, waarom iets wel of niet past in het systeem. Een goede partner is ook een partner die aan durft te geven als je op het verkeerde pad zit en zelf ook graag open staat voor verbeterpunten.”

De belangrijkste tip van Efraïm: “Denk goed na over waar je naar toe wilt gaan. Als je weet waar je staat, naar toe gaat, kun je je systeem daarop inrichten.”

Voor klanten die op het punt staan te gaan werken met Centix deelt Efraïm graag eye openers en tips. “Het belangrijkste is dat je de basis goed hebt ingericht. Je kunt je huis bouwen op een fundering, maar een flat op dezelfde fundering, dat gaat niet. In ons geval is de fundering Centix en is het – met onze groeiambitie – verstandig om elke keer opnieuw te bekijken: Kunnen we straks met Centix doen wat we willen met meer klanten en medewerkers? Het is goed om af en toe terug te gaan naar de tekentafel om te zien of het nog past of dat er meer nodig is om doelstellingen te behalen. In geval van Centix is het fijn dat ze met ons meegroeien. Ze zijn continu in ontwikkeling. Zouden ze zelf stoppen met het door ontwikkelen van hun product, dan groei je uit elkaar.” 

Borging kennis en processen

In 2019 kwam het keuringsbedrijf op een keerpunt en maakte Efraïm een professionaliserings- en verbeteringslag. Hij vertelt hoe hij dat deed: “Ik heb een roadbook gemaakt van 23 documenten, waarin ik perfect heb vastgelegd hoe we Centix gebruiken en waarvoor: hoe het werkt en wie verantwoordelijk is. Aan dit roadbook draagt iedereen in de organisatie bij. We mogen er met z’n allen wat van vinden. Toen we hiermee begonnen en de overstap maakten van registratie naar beheer stonden er 80.000 objecten in. Van 20.000 objecten hebben we afscheid genomen. We zijn helemaal terug naar de tekentafel gegaan. Achteraf was dat het waard, omdat we Centix nu gebruiken waarvoor het bedoeld is: totaalbeheer. Door vast te leggen waarvoor we het gebruiken, weet iedereen in de organisatie ook perfect zijn / haar rol in de organisatie. Taakorders zorgen er bijvoorbeeld voor dat elke persoon zijn of haar taak weet. Ook als ze even weg zijn geweest door vakantie of ziekte. Dit zorgt niet alleen voor meer overzicht en inzicht, het zorgt voor borging van kennis van processen. Laat dit laatste nu in de keuringswereld juist heel belangrijk zijn.”

 

Voor meer informatie over CE-ESTER: Bezoek de website van CE-ESTER.