Centix apps

Centix biedt een drietal mobiele apps waardoor al uw werkzaamheden altijd en overal uitgevoerd kunnen worden. Met Centix Mobile kunt u van online inspecteren bij uw klant tot het offline inspecteren in de industrie en offshore. Met Centix Logistics beheert u het gehele proces van order tot picken. De Centix Work Order app is met name voor de buitendienst medewerkers om de flow van plannen tot afhandelen te ondersteunen. 

 

De drie apps worden hieronder uitgebreid beschreven en zijn voor zowel IOS als Android beschikbaar.

Geen internet beschikbaar?

Geen zorgen, met de Centix Apps werkt u zowel online- als offline waardoor u bijvoorbeeld keuringen kunt blijven uitvoeren.

Centix Mobile App

Het gebruik van Centix Mobile zit bij ons basispakket inbegrepen en is onze meest gebruikte app.

Met Centix Mobile kun je assets zoals  gereedschap, materieel, machines en installaties onderhouden, door bijvoorbeeld onderhoud en inspecties uit te voeren. Ook is mogelijk om de assets te verplaatsingen en historie op te vragen. Het is de App die door uw gehele organisatie en uw klanten gebruikt kan worden.

Download de Centix Mobile app

De App is beschikbaar voor Android en IOS

Centix Logistics App

De Logistics app maakt deel uit van de order modules en wordt gebruikt door magazijn-, werf en transportmedewerkers. De App ondersteund orders aanmaken, order picking en retourneren. Maar ook het inspecteren van materieel en gereedschap en registreren van reparaties- of reinigingsacties.

Download de Centix Logistics app

De App is beschikbaar voor Android en IOS

Centix Werkbon App

Met de Centix Work Order app beheert u de gehele flow van plannen tot afhandelen met behulp van de werkbonnen. De monteur of inspecteur heeft met behulp van deze app een complete tool om zijn werk te organiseren en uren en materiaalgebruik te noteren. 

Download de Centix Work Order app

De App is beschikbaar voor Android en IOS

Centix apps

Centix offers three mobile apps through which all your work can be carried out anytime and anywhere. With Centix Mobile you can inspect online at your customer and also inspect offline in industry and offshore. With Centix Logistics you manage the entire process from order to picking. The Centix Work Order app is mainly for the field staff to support the flow from planning to processing.

 

The three apps are described in detail below and are available for both IOS and Android.

No internet available?

Don't worry, with Centix Mobile your employees can continue to perform inspections. When the internet is available again, the data is transferred to the Cloud.

Centix Mobile

The use of Centix Mobile is included with our basic package and is our most used app.

With Centix Mobile you can maintain assets such as tools, equipment, machines and installations, for example by performing maintenance and inspections. It is also possible to move the assets and request move history. It is the App that can be used by your entire organization and your customers.

Download the Centix Mobile app

The App is available for Android and IOS

Centix Logistics

The Logistics app is part of the order modules and is used by warehouse, yard and transport employees. The App supports creating orders, order picking, returning equipment and materials and inspecting and registering repair or cleaning actions.

Download the Centix Logistics app

The App is available for Android and IOS

Centix Work Order

With the Centix Work Order app you manage the entire flow from planning to processing using the work orders. With the help of this app, the mechanic or inspector has a complete tool to organize his work and to record hours and material use.

Download the Centix Work Order app

The App is available for Android and IOS