Accugereedschap keuren met Centix

Regelmatig worden wij geconfronteerd met de opmerking: ‘wij keuren de acculader wel maar het accugereedschap niet omdat er geen aansluitsnoer met stekker aan zit’. Als we dan doorvragen of er wel een andere keuring wordt uitgevoerd aan het accugereedschap is het antwoord vaak nee. Men is er van overtuigd dat het accugereedschap niet gekeurd hoeft te worden.

Maar dat is onjuist! Zoals het Arbo-besluit voorschrijft dienen alle arbeidsmiddelen, welke onderhevig zijn aan invloeden die leiden tot verslechteringen én aanleiding geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties, periodiek gekeurd te worden waarbij zo nodig beproefd. Dit geldt dus ook voor het accugereedschap.

Waar vroeger accugereedschap met lader en accu(‘s) als één set werd geregistreerd en uitgeleverd worden tegenwoordig de diverse onderdelen apart geregistreerd in Centix. Dit heeft twee oorzaken:

  1. De acculader heeft een andere keuring dan accugereedschap
  2. De meeste klanten standaardiseren accugereedschap waardoor er uitwisselbaarheid van accu’s is en het gebruik van de lader dus eigenlijk voor verschillende accugereedschappen is.

Acculader

De acculader wordt volgens de NEN 3140 getest met een apparatentester (ook wel PAT-tester genoemd). Over het algemeen wordt de complete test uitgevoerd met de apparatentester en wordt er in de Centix Mobile App d.m.v. een selectiecode aangegeven dat de lader getest is. Op een later moment (meestal aan het eind van de dag) wordt de apparatentester uitgelezen en de metingen verwerkt in Centix. Doordat er een selectiecode via de Mobile App op de lader gezet is kunnen eventuele fouten in de verwerking (zoals het verkeerd intikken van het object ID op het meetinstrument) gemakkelijk gevonden worden.

Accugereedschap

In Centix hebben we voor het keuren van de meest voorkomende soorten accugereedschap standaard onderhoud- en inspectieplannen. Dit omdat de controlepunten op een haakseslijper nu eenmaal heel anders zijn dan op een afkortzaag. Het accugereedschap wordt visueel geïnspecteerd en indien nodig met een functionele beproeving. Met een QR-code sticker identificeert u gemakkelijk met behulp van de Centix Mobile het betreffende accugereedschap. Vervolgens start u de inspectie en doorloopt u snel en eenvoudig de vooraf gedefinieerde vragen. Indien er een afwijking zich voordoet maakt u gemakkelijk een foto en voegt u een notitie bij. Veel voorkomende afwijkingen kunnen zelfs uit een lijst geselecteerd worden.

Accu

Een deel van onze klanten registreren de accu’s ook in Centix. Soms wordt er op een accu een onderhouds- en inspectieplan toegevoegd*. Ons advies is om ook een accu in Centix te registreren om een compleet overzicht te houden van de uitgegeven gereedschappen.

 

*Bij Centix is het onbekend in welke gevallen een keuring en/ of beproeving van een accu noodzakelijk is. Als u daar antwoord op weet waarderen wij het graag dat u contact met ons opneemt.

Wilt u meer weten over de verschillende toepassingen van Centix voor onderhoud of inspecties? Bekijk dan de toepassingen van Centix.