Support

Het supportgedeelte van deze website is beveiligd. Wij stellen expliciet aan onze klanten kennis en hulpmiddelen beschikbaar voor en over onze producten en gelieerde onderwerpen daaraan.

Op veel van deze informatie zit copyright. Wij wijzen u er dan ook op om deze informatie niet aan derden beschikbaar te stellen zoals ook in het disclaimer van deze website beschreven staat. Wilt u op de hoogte blijven van de Centix updates? Bij het uitkomen van een nieuwe versie krijgt iedereen die zich heeft aangemeld een email.

Account aanvragen