Centix Office

Centix Office is de basis van de Centix database. Hierin kunnen onder meer relaties, objecten en locaties worden vastgelegd. Een object is een algemene omschrijving voor bijvoorbeeld een gereedschap, een materieel, een machine, een voertuig enz. Een object kan aan een relatie worden gekoppeld en worden toegekend aan een locatie. Aan een object kan vervolgens een onderhoud- of keuringsplanning worden gekoppeld.

De functionaliteiten van Centix Office zijn onder te verdelen in vier categorien:       

1. Relatiebeheer

Centix Office beschikt over uitgebreide mogelijkheden voor een gestructureerd relatiebeheer op basis van stamkaarten. De gegevens van relaties, contactpersonen en medewerkers die u in Centix wilt beheren zijn flexibel te definiëren. Zo kunt u velden aan- of uitzetten, standaardwaarden automatisch invullen en het verplicht invullen van velden afdwingen. Ook zijn personen aan meerdere relaties te koppelen, zodat wijzigingen in de gegevens van contactpersonen slechts één keer hoeven worden doorgevoerd.

Centix4 beschikt over uitgebreide mogelijkheden voor relatiebeheer op basis van een stamkaart waarop de adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen kunnen worden ingegeven voor relaties, contactpersonen bij relaties en van eigen medewerkers. Voor iedere contactpersoon of medewerker die u toegang wilt geven tot Centix, dient een autorisatie te worden aangemaakt. Hierbij is het mogelijk om een eigen combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Ook kunt u er voor kiezen gebruik te maken van de Windows authentificatie, zodat de gebruiker kan inloggen met zijn Windows gebruikersnaam en wachtwoord.

2. Documentenbeheer

Het beheren van documenten behoort tot de standaardfunctionaliteit van Centix Office. Denk hierbij aan handleidingen, technische tekeningen, veiligheidsvoorschriften, documentatie, foto's, algemene voorwaarden enz. Deze documenten zijn in verschillende talen en revisies op te slaan en te koppelen aan alle relaties, objecten, locaties, onderhouds- en inspectieplannen. Per document is te bepalen bij welke actie of functie het moet worden aangeboden of bijgevoegd.

3. Objecten en Locaties

Het doel van Centixis het beheren van objecten en locaties. Van gereedschappen, onderdelen en verbruiksmaterialen tot materieel, machines en voertuigen. Maar ook locaties zoals een bouwplaats, een industriecomplex of een ziekenhuis.

Het beheren van objecten en locaties gebeurt op basisvan stamkaarten. Centix Office biedt hiervoor standaard een groot aantal veel voorkomende object- en locatietypen. Tevens is het mogelijk om te beheren objecten en locaties aan elkaar te koppelen, waarbij de onderlinge relatie wordt vastgelegd. Zo kunt u bij locaties de hiërarchische volgorde van complex naar gebouw, verdieping en ruimte bepalen. Ook kunt u objecten en/of medewerkers koppelen aan locaties. Voor alle objecten en locaties kunnen afzonderlijke onderhouds- en inspectieplannen worden vastgelegd.

In Centix Office is het mogelijk om eenvoudig objecten te verplaatsen met behulp van 'move baskets'. U kunt een onbeperkt aantal movebaskets aanmaken voor het verplaatsen van objecten naar verschillende locaties. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om voor verschillende bouwplaatsen tegelijkertijd materieelstukken te verzamelen en pas op het moment van uitleveren de verplaatsbon uit te draaien. Objecten die in de movebaskets worden geplaatst zijn geblokkeerd voor andere verplaatsacties. Centix houdt van alle verplaatsacties de historie bij ten behoeve van onderhoud, inspecties en logistieke processen.

4. Onderhoud en Inspectie

Centixt Office is een effectief hulpmiddel om inspecties, opleveringen en keuringen te beheren. Standaard biedt Centix de mogelijkheid om voor ieder object en iedere locatie één of meer onderhouds- of inspectieplannen (MIP) aan te makenen te registreren of de voorgeschreven handelingen zijn uitgevoerd en met welk resultaat. Aan elk MIP is een inspectienorm te koppelen voor het betreffende object of locatie. Daarnaast kan een onderhouds- of inspectie-interval worden ingesteld.Dit kan op basis van tijdschema's, maar optioneel ook op basis van meterstanden of een combinatie hiervan. Aan de onderhouds- en inspectieplannen zijn tevens relavante documenten te koppelen, zoals inspectienormen en rapporten van voorgaande inspecties en keuringen.

Centix Modules              

Centix Office is modulair opgebouwd en kan worden uitgebreid met tal van modules in verschillende categorieën. Kijk voor mee rinformatie bij het overzicht van alle modules.

>> top