Centix Modules

Stel uw eigen werkomgeving samen

Voor iedere Centix4-toepassing is het Centix4 Office standaard het basispakket. Afhankelijk van uw wensen en de objecten en processen die u in Centix4 wilt beheren, kunt u ervoor kiezen om de basisconfiguratie aan te vullen met specifieke functionaliteit. Hiervoor zijn maarliefst 41 additionele modules beschikbaar, verdeeld over 10 hoofdgroepen:

Relatiebeheer

CRM (C4-OFF-02-01)

De CRM module biedt u uitgebreidere mogelijkheden om gegevens over relaties, contactpersonen en medewerkers te verwerken, dan de standaardfunctionaliteiten voor relatiebeheer in Centix4. Een van de mogelijkheden is dat u zelf een klantkaart kunt samenstellen met de gegevens die specifiek voor uw proces belangrijk zijn. Tevens kunt u met deze module de hiërarchische structuur van organisaties in kaart brengen.

>> top

Projecten

Projecten (C4-OFF-03-01)

Projecten is een module voor het registreren van activiteiten, die zeer complex en omvangrijk zijn en/of een lange looptijd hebben. Dit is een effectieve beheertool voor zowel grote bouw-, installatie- en onderhoudstrajecten, als voor het intern bijhouden van kosten voor bijvoorbeeld productontwikkeling, verkoop, garantie en kortingstructuren.

Projectfacturatie (C4-OFF-03-02)

Voor de facturatie van projecten worden doorgaans specifieke afspraken gemaakt voor facturering op termijnschema, op realisatie of op standopname. In deze module zijn deze afspraken vast te leggen en te beheren, zodat op het juiste moment de juiste factuur wordt verstuurd. Voor het gebruik van deze module is tevens de module Facturatie benodigd.

>> top

Workflowmanagement

Workflowmanagement (C4-OFF-04-00)

Workflowmanagement is een module die u de mogelijkheid biedt acties te koppelen aan meldingen, vooraf ingestelde planningen en/of eerder geregistreerde meetresultaten. Een actie is bijvoorbeeld een werkopdracht aanmaken en sturen naar een service monteur of het inplannen van een herinspectie. De statussen van alle acties worden bijgehouden, zodat u op ieder moment inzicht heeft in de voortgang.

Contracten (C4-OFF-04-01)

Met uw relaties sluit u contracten af, bijvoorbeeld voor onderhoud, support of inspecties. In de module Contracten kunt u alle belangrijke kenmerken van deze overeenkomsten vastleggen. Zoals de taken die er periodiek uit voortkomen en de financiële afhandeling daarvan. Door de integratie met modules voor workflow, onderhoud en inspectie en projecten, controleert deze module of mutaties in Centix4 conform de contracten zijn, maar signaleert ook acties zoals contractverlengingen.

SLA’s (C4-OFF-04-02)

Een aspect van een SLA (Service Level Agreement) zijn de afspraken die worden gemaakt over responstijden en afwikkeltijden m.b.t. meldingen. Met de SLA-module kunt u in Centix4 vastleggen welk type meldingen en welke prioriteiten u hanteert. Vervolgens wordt voor ieder workflow item de werkelijke responstijd en afwikkeltijd geregistreerd. Tevens rapporteert de module de percentages waarin de SLA’s worden nagekomen.

Voorcalculatie van uren en materialen (C4-OFF-04-03)

In deze module zijn voor activiteiten, zoals onderhoudswerkzaamheden en inspecties de normen aan te geven in de zin van besteedbare tijd en benodigde materialen. Voor een planner betekent dit dat hij een planning kan maken op basis van realistische, gestandaardiseerde gegevens. Een engineer of inspecteur krijgt hierdoor inzicht in de materialen die hij nodig heeft voor zijn ingeplande taken.De Order- en vrachtkostentabellen module verzorgt het automatisch - op basis van vooraf ingestelde regels - doorbelasten van vrachtkosten (bijvoorbeeld aan de hand van de tarieven van TNT, UPS, DHL e.d.) en orderkosten op basis van door u te bepalen criteria.

Planbord (inclusief Werkbonnen) (CA-OFF-04-04)

Het planbord is een efficiënt en overzichtelijk hulpmiddel voor het inplannen van taken die in de workflow staan. Op één venster krijgt u een overzicht van uit te voeren werkzaamheden en de beschikbaarheid van medewerkers. U kunt nieuwe taken invoegen, taken verschuiven en de status van de uitvoering bewaken. Tevens kunt u via het planbord werkbonnen aanmaken voor ingeplande workflow items en deze zowel digitaal als op papier aan uw medewerkers beschikbaar stellen.

Realisatie van uren en materialen (CA-OFF-04-05)

Met deze module is per workflow item te registreren hoeveel uren er werkelijk zijn besteed aan een taak en welke materialen zijn gebruikt. Na afronding en goedkeuring van de werkzaamheden, kan deze informatie worden gebruikt voor de facturatie. (In combinatie met deze module is tevens de module verkoopcatalogus benodigd)

Dashboard (CA-OFF-04-06)

Het dashboard biedt de gebruiker de mogelijkheid om op één scherm alle informatie weer te geven waarop hij actie moet ondernemen. Dit scherm is flexibel in te richten door te kiezen uit een aantal standaardfunctionaliteiten. Het dashboard heeft een grafisch, hi-tech karakter.

Aanwezigheidsassistent (CA-OFF-04-07)

Via de Aanwezigheidsassistent kunnen medewerkers zich aanmelden aan het begin van de werkdag en afmelden aan het eind ervan. Dit kan via de Office-, de Web- en de Mobileapplicatie, waardoor deze module zowel is in te zetten voor buitendienstmedewerkers als voor kantoorpersoneel. Deze ‘digitale prikklok’ ondersteunt het planbord en de modules uurregistratie en werkbare dagen & werktijden.

Mail (in- en uitgaand) (CA-OFF-04-08)

De Mail-module zorgt voor het inlezen van mailboxen, bijvoorbeeld van de supportafdeling, in Centix4. Inkomende mail kan worden herkend aan bekende contactpersonen, relaties en workflow item-coderingen. De module kan zelfs geautomatiseerd nieuwe workflow items zoals meldingen aanmaken.

Werkplaats tijdregistratie (CA-OFF-04-09)

Speciaal voor werkplaatsen en andere omgevingen waarbij er met prikklokfunctionaliteit gewerkt wordt is er de werkplaatsmodule. Met deze module kan een monteur inchecken op een werkorder. Naast de tijdregistratie kunnen verbruikte materialen worden vastgelegd en is het mogelijk om oplossingen te registreren en werkbonnen te kunnen afwikkelen.

>> top

Objecten & Locaties

Eigen object- en locatietypes definiëren (C4-OFF-05-01)

Centix4 beschikt standaard over een aantal objecttypen waarin generieke kenmerken van een object kunnen worden ingevuld. Het kan echter voorkomen dat u objectspecifieke kenmerken wilt kunnen registreren en opnemen in de object stamkaart of meerdere verschillende object stamkaarten wilt kunnen gebruiken. Deze module geeft u hiervoor ongelimiteerde vrijheid.

Centix4 beschikt standaard over een aantal locatietypen waarin u generieke kenmerken van locaties kunt vastleggen. Om meer locatiespecifieke kenmerken te registreren en op te nemen in de locatie stamkaart of meerdere verschillende locatie stamkaarten, biedt deze module u de mogelijkheden om hiervoor maatwerk te realiseren.

Voorcalculatie uren en materialen (C4-OFF-05-03)

In deze module zijn voor activiteiten, zoals onderhoudswerkzaamheden en inspecties, de normen aan te geven in de zin van besteedbare tijd en benodigde materialen. Een engineer of inspecteur krijgt hierdoor inzicht in de materialen die hij nodig heeft voor zijn ingeplande taken en de uren die er voor staan om deze taken uit te voeren. Uitgebreide onderhouds- en inspectieplannen. In aanvulling op de standaard onderhouds- en inspectieplannen krijgt u met deze module de volledige vrijheid om complexe inspecties vorm te geven en checklists aan te maken. Deze module is bij uitstek geschikt voor het inspecteren van complexe omgevingen of inspecties waar volgens voorgeschreven protocollen gewerkt dient te worden, alsmede voor het beheren en volgen van verschillende (met elkaar verweven) inspecties en onderhoudsplannen.

Uitgebreide onderhouds- en inspectieplannen (C4-OFF-05-04)

In aanvulling op de standaard onderhouds- en inspectieplannen krijgt u met deze module de volledige vrijheid om complexe inspecties vorm te geven en checklists aan te maken. Deze module is bij uitstek geschikt voor het inspecteren van complexe omgevingen of inspecties waar volgens voorgeschreven protocollen gewerkt dient te worden, alsmede voor het beheren en volgen van verschillende (met elkaar verweven) inspecties en onderhoudsplannen.

Koppeling met meetinstrumenten (C4-OFF-05-05)

Een van de unieke mogelijkheden van de Centix software is het uitlezen van een zeer breed scala meetapparaten waaronder Gossen Metrawatt, Nieaf-Smitt, Chauvin Arnoux en Avo Megger. Meetresultaten kunnen worden vergeleken met de normwaarden en onder andere worden omgezet in inspectierapporten.

Meerjarenplanning (C4-OFF-05-06)

Met de module Meerjarenplanning kunt u op basis van de onderhouds- en inspectieplannen, voorcalculatie en historie, de benodigde resources (mankracht, materiaal) bepalen. De module meterstanden biedt u de mogelijkheid om alle veelvoorkomende meterstanden zoals verbruik, draaiuren en andere tellers bij te houden en desgewenst op te nemen als criteria voor actie zoals (preventief) onderhoud en inspectie.

Meterstanden (C4-OFF-05-07)

De module meterstanden biedt u de mogelijkheid om alle veelvoorkomende meterstanden zoals verbruik, draaiuren en andere tellers bij te houden en desgewenst op te nemen als criteria voor actie zoals (preventief) onderhoud en inspectie.

Automatische objectnummering (C4-OFF-05-09)

Dubbele objectnummers? Met de module automatische objectnummering kunt u zorgen dat de objecten volgens diverse nummersystemen automatisch voorzien worden van een objectnummer. De module is ook via een website te benaderen zodat u in het veld objecten kunt aanmaken. Zo kunt u bijvoorbeeld per relatie, per objecttype en per database de objecten laten opnummeren. De nummers kunt u laten voorzien van een Prefix en suffix.

Afschrijvingen (C4-OFF-05-10)

Met de module afschrijvingen kunt u volgens verschillende boekhoudkundige afschrijfsystemen een afschrijfschema maken in Centix. Door de aanschaf-, vervangings en de restwaarde, de afschrijftermijn en de afschrijfmethodiek in te geven kunt u perfect de waarde vaststellen van uw objecten.

RFID object lees/schrijf ISO15693 (C4-OFF-05-12)

Automatische herkenning van objecten d.m.v. een RFID tag wordt steeds populairder. Met deze module kunt u in Centix Office de TAGS lezen en schrijven. Naast de software leveren we ook de benodigde hardware en supplies. Verder hebben we een breed scala aan maatwerkoplossingen gemaakt.

>> top

Artikelbeheer

Verhuur & verkoopartikelen (C4-OFF-06-01)

 In de verhuur/uitleen catalogus neemt u de artikelen op die u verhuurt en uitleent, eventueel met prijzen en verhuurtermijnen. Aan elk verhuurartikel kunt u meerdere verhuurobjecten koppelen, waardoor u elk artikel maar één keer hoeft aan te maken. De objecten zijn apart geregistreerd in Centix4. Zo beheert u met deze module slechts één artikel, zoals een boormachine, terwijl u bijvoorbeeld 20 boormachines (objecten) heeft voor de verhuur. Het beheer van verhuur/uitleen voorraad en de administratie ervan wordt hiermee sterk vereenvoudigd. Tevens biedt deze module u de mogelijkheid een webwinkel te beheren, waar (interne) klanten de beschikbaarheid kunnen inzien en materieel kunnen reserveren.

In de verkoopcatalogus kunt u een bestand van standaardartikelen aanmaken, waarin u zowel voorraad als niet-voorraad artikelen kunt opnemen. Eveneens biedt deze module u de mogelijkheid een webwinkel te beheren, waar (interne) klanten de beschikbaarheid van artikelen kunnen inzien en materieel en materialen kunnen bestellen.

Samengestelde artikelen (C4-OFF-06-03)

Met deze module kunt u samengestelde artikelen aanmaken voor de verhuur- of de verkoopcatalogus. Dit zijn artikelen die bestaan uit verschillende objecten met elk een eigen ID, bijvoorbeeld een behang afstoomapparaat dat is samengesteld uit een compressor en een stoomelement en wordt geleverd met een plamuurmes. Of een telefoon die altijd wordt uitgegeven inclusief met lader en headset.

Crosslinks (C4-OFF-06-04)

Als u zaken uitleent, verhuurt en/of verkoopt gaat het vaak om materieel/apparaten waar verbruiksartikelen bij horen. Bijvoorbeeld schuurpapier bij een schuurmachine. De Crosslinks module helpt u bij het adviseren van de juiste verbruiksmaterialen.

Alternatieven  (C4-OFF-06-05)

Met de alternatievenmodule bent u instaat om voor verkoop- en verhuurartikelen alternatieve artikelen vast te leggen. Zo kunnen u en uw klanten bij het niet voorradig zijn van het oorspronkelijke artikel een alternatief artikel bepalen.

Inkoop (C4-OFF-06-06)

Met deze module kan een magazijnmedewerker in Centix4 aangeven welke objecten er aangeschaft of ingehuurd dienen te worden. Deze aanvraag resulteert in een bestand dat buiten Centix wordt verwerkt.

Voorraad (C4-OFF-06-07)

Met de Voorraadbeheer module krijgt u een goed inzicht in de actuele voorraadpositie. Zeker als het gaat om grote volumes en/of een grote diversiteit aan artikelen is het administratief en financieel in kaart brengen van uw assets van belang i.v.m. afschrijving en reservering.

Inhuur (C4-OFF-06-08)

De inhuurmodule is een uitbreiding op de inkoopmodule. Met de inhuurmodule kan het extern ingehuurde materieel vastgelegd en gevolgd worden. Eventueel kunt u de einddatum van het ingehuurde materieel vastleggen en kunt u overzichten generen met zowel het eigen als ingehuurde materieel.

Artikelassortiment (C4-OFF-06-09)

Met de module artikelassortiment kunt u verzamelingen van artikelen maken. Artikelassortimenten worden bijvoorbeeld gebruikt om gemakkelijker te zoeken in grote artikelcatalogussen. U kunt een onbeperkt aantal artikelassortimenten aanmaken en artikelen mogen in verschillende artikelassortimenten voorkomen.

>> top

Verhuur- en verkoopoffertes en orders

Orders (C4-OFF-07-02)

Met de ordermodule kunt u de volledige ordercyclus beheren. U voert orders in op basis van de verhuur- en/of de verkoopcatalogus en genereert snel en eenvoudig picklists en packlists. Ook backorders worden met deze module beheerd, zodat een order pas wordt afgesloten wanneer alle artikelen zijn uitgeleverd.

Verhuur retouraanvragen (C4-OFF-07-03)

Voor het stroomlijnen van het retourneren van verhuurde artikelen biedt Centix4 een aparte module. Een onderdeel hiervan is een webapplicatie, waarmee de huurder zijn verzoek kan indienen. Deze worden ontvangen in het Office-deel van de module, waarmee u RMA’s (Retour Materiaal Authorisatie) kunt aanmaken voor de huurder.

Prijslijsten (C4-OFF-07-04)

De prijslijst module stelt u in staat om prijslogica toe te passen en een grote variatie in kortingsstructuren op te nemen op basis van hoeveelheid, duur, artikelgroepen, percentage e.d. Bij verhuur kunt u bijvoorbeeld de 1e dag x, de 2e dag x-10% en de 3e en meer dagen x-20% structuren aanleggen. Bij verkoop kunt u denken aan prijsafspraken per klant/segment of volume-staffelprijzen.

Regioprijzen (C4-OFF-07-05)

Bedrijven die internationaal opereren, kunnen met de module Regioprijzen per artikel verschillende prijzen definiëren voor de diverse geografische regio’s waarin men actief is.

Order- en vrachtkostentabellen (C4-OFF-07-06)

De Order- en vrachtkostentabellen module verzorgt het automatisch - op basis van vooraf ingestelde regels - doorbelasten van vrachtkosten (bijvoorbeeld aan de hand van de tarieven van TNT, UPS, DHL e.d.) en orderkosten op basis van door u te bepalen criteria.

>> top

Facturatie

Facturatie (C4-OFF-08-00)

De module Facturatie is nodig wanneer u gebruik maakt van de modules Projectfacturatie en Verkoop of Verhuur. Deze module maakt het mogelijk direct vanuit Centix4 te factureren. De lay-out van de factuur en de datavelden die worden gebruikt zijn door u vrij in te stellen. Koppelingen met bestaande administratie en/of ERP systemen zijn ook mogelijk zodat intern factureren naar projecten of andere kostenplaatsen vlekkeloos verloopt.

>> top

Uurregistratie

Uurregistratie (C4-OFF-09-00)

De uuregistratie module maakt het mogelijk om differentiatie aan te brengen in het type uren dat uw medewerkers maken. Zo is bijvoorbeeld onderscheid te maken in factureerbare uren, vakantie uren, uren deelname in een bepaald project of voor een bepaalde klant. Voor elk uurtype kunt u een eigen tarief instellen, maar ook differentiatie aanbrengen in tarieven voor bijvoorbeeld voor junior- en seniormedewerkers.

Werkbare dagen & werktijden (CA-OFF-09-01)

Met de module Werkbare dagen & werktijden kunt u voor een heel kalenderjaar inplannen op welke dagen wordt gewerkt, rekening houdend met weekenden, feestdagen en vakantiesluitingen. Voor de werkbare dagen is in te stellen wat de werktijden en pauzes zijn. Het schema dat zo ontstaat, ondersteunt verschillende processen in Centix4. Afhankelijk van de andere modules in uw Centix4-configuratie, wordt het schema gebruikt bij de planning, de urencontrole, de bewaking van workflow items en de verhuur/ verkoopmodule.

>> top

Toegangsbeveiliging

Toegangsrechten rollen (C4-OFF-10-01)

Wanneer meerdere personen met verschillende verantwoordelijkheden van Centix4 gebruik maken, is het meestal wenselijk ervoor te zorgen dat er geen ongeautoriseerde mutaties plaatsvinden. De module Toegangsrechten rollen biedt u deze mogelijkheid voor het definiëren van security groups, zoals managers, inspecteurs of medewerkers die incidenten mogen aanmaken.

Flattering (C4-OFF-10-02)

Met deze module kunt u rechten toekennen voor het fiatteren van in- en verkooporders op basis van maximum aantallen en orderbedragen.

Toegangsrechten objecten (C4-OFF-10-03)

Deze module is ontwikkeld voor het specifiek inregelen van toegangsrechten voor middelgrote en grote organisaties waarin de verantwoordelijkheden en bevoegdheden gescheiden zijn. Zo is het mogelijk om toegang te verschaffen tot bepaalde delen van Centix4 voor verschillende niveau’s: vestigingsniveau, functie en object. Met deze module is dit op maat te definiëren.

>> top

Extra’s

Meerdere talenondersteuning rapportages (C4-OFF-11-01)

Deze module maakt het mogelijk om in verschillende talen rapportages te genereren. Hierbij is per medewerker, per relatie en voor het systeem een standaardtaal in te stellen, die per rapportage naar wens handmatig aan te passen is.

Inlezen externe keuringen (C4-OFF-05-08)

Door gebruik te maken van deze module kunt u Excel werkbladen met daarop onderhoud- en inspectieregels, volgens een bepaalde indeling, inlezen in Centix. De module wordt veel gebruikt bij organisaties die deels of al hun onderhoud- en inspecties uitbesteden en toch het beheer in eigen hand willen hebben. Als er in het Excel werkblad verwezen wordt naar een bijlage zoals een PDF certificaat worden deze gelijk gekoppeld in Centix.

Als u veel externe Excellijstjes aangeleverd krijgt met locaties en objecten dan kunt u met deze module veel tikwerk besparen. De module biedt een import van de bovenstaande items.

Meerdere talenondersteuning database content (C4-OFF-11-02)

Met deze module kunt u de content van de Centix4 database in meerdere talen onderhouden. Het systeem hanteert hierbij een standaard taal, waarbij iedere medewerker kan kiezen voor zijn eigen voorkeurstaal

Extra gelijktijdige gebruiker (C4-OFF-11-04)

Centix Office wordt standaard met één gelijktijdige gebruiker geleverd. Per extra gelijktijdige gebruiker dient dit artikel besteld te worden. De gelijktijdigheid van het aantal gebruikers t.o.v. het totaal aantal gebruikers is erg afhankelijk van uw bedrijfsvoering.

Competenties (C4-OFF-11-05)

De module competenties geeft de mogelijkheid om op een persoon competenties zoals opleidingen en vaardigheden vast te leggen. Deze competenties kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd vastgelegd worden. De vastgelegde competenties kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om bij uit te lenen materieel vast te stellen of een persoon de juiste competenties heeft om het materieel te kunnen bedienen.

>> top

 

Download
Modules product folder